Taxiprotester i Stockholm

Facklig mobilisering bland taxiförare i Stockholm mot orättvisor på Arlanda. Den 7 oktober åkte 400 taxibilar i karavan genom staden och ut till Arlanda där vägar blockerades. Fler aktioner är att vänta den närmaste tiden.

Storstockholms Taxisektion av SAC syndikalisterna utförde onsdagen 7/10 sin första aktion för att protestera mot införandet av det nya kösystemet på Arlanda. Sektionens medlemmar åkte i karavan till Luftfartsverket för att lämna över en protestskrivelse mot kösystemet som planeras införas 27/10. Karavanen samlade cirka fyra hundra bilar och stoppade bitvis upp trafiken i Stockholms innerstad och vid Arlanda. Nu skriver sektionen om bakgrunden till protesterna och om de kommande aktionerna.

För rättvis konkurrens!

Storstockholms Taxisektion organiserar taxiförare i Stockholms län och har många medlemmar som är friåkare eller anställda på mindre taxibolag. Sektionen protesterar mot Luftfartsverkets planer på att den tjugosjunde oktober införa ett nytt kösystem som i praktiken ger de största taxibolagen en oligopolställning på Arlanda med ensamrätt till de fyra första taxiköerna från kunden sett. Taxi Stockholm skall få ensamrätt på de två första köerna, Taxi 020 och Taxi Kurir till kö tre och fyra. Friåkare och mindre bolag kommer hänvisas till en femte kö, med minimal möjlighet att få körningar.

Om kösystemet införs kommer många friåkare tvingas i konkurs och många anställda på små bolag kommer att förlora sina jobb, i synnerhet som de mindre taxibolagen redan är bortträngda från Bromma flygplats, centralstationen, färjeterminalerna, mässorna och de stora hotellen. Flera av sektionens friåkare har tillsammans med små taxibolag lämnat in en protest till Konkurrensverket som nu behandlas. På en fri arbetsmarknad är det inte rimligt att en myndighet ger så stora konkurrensfördelar till ett fåtal aktörer.

– Arlanda är det sista bra upplockningsstället för små taxibolag. Om kösystemet införs betyder det att samtliga knutpunkter i Stockholm aktivt diskriminerar småbolag. För våra medlemmar blir det enda som återstår att leta körningar ute på gatorna. Därför kommer många anställda förlora jobbet och många friåkare gå i konkurs om de inför systemet den tjugosjunde, säger Mahmoud Monfared i SSTS styrelse.

Gör kunderna nöjda, inte storföretagen!

I början av 2000-talet existerade ett enkösystem på Arlanda, som aktivt släppte fram småbolagen. Detta system tillät kunderna att välja taxi både utifrån vilken bil som stod närmst och vilket taxibolag de ville åka med. Det finns många seriösa mindre bolag med fast och billigare taxa Arlanda-Stockholm som ger lika god service till kunden som Taxi Kurir, Taxi 020 och Taxi Stockholm.

– Vi taxiförare i sektionen anser att Luftfartsverket och Europark istället för att sträva mot ett taxioligopol med ett fåtal stora aktörer, borde införa en taxikö på Arlanda med lika villkor för alla aktörer och samtidigt skärpa de befintliga kontrollåtgärderna för att få bort ockrare och oseriösa åkare. Den desperata konkurrensen med hojtanden och framfusiga upplockningsförsök skulle försvinna med lika villkor och en ökad kontroll skulle få bort ockrarna, varpå kunderna skulle bli nöjdare. Vi har ett gemensamt intresse i detta. Vi välkomnar också ett pristak för alla taxiåkare för körningar Arlanda - Stockholm och har även framfört att vi för vår del gärna skulle se ett pristak för alla taxameterpriser i Stockholm, säger Mahmoud Monfared.

Alla friåkare i Storstockholms taxisektion har fast taxa mellan Arlanda-Stockholm och sektionen accepterar inget oseriöst beteende gentemot kunder från sina medlemmar.

Värna miljön - släpp fram oss.

Ett argument som framförts av Luftfartsverket är att det skulle vara bättre för miljön om de små bolagen trängdes bort. Men cirka 80% av friåkarna och de små taxibolagen kör miljöbilar, varav de flesta elbilar. Däremot är det flera av de största aktörerna som inte gör det. Ur miljöperspektiv vore det därför bättre för miljön om de små åkarnas miljöbilar släpptes fram.

Gynna inte storföretag med dåliga villkor

Transportarbetarförbundet riktar på sin hemsida skarp kritik mot våra protester. Därmed intar fackförbundet den udda positionen att försvara att stora taxibolag som saknar kollektivavtal (Taxi Kurir, Taxi 020) skall premieras och konkurrera ut fackligt organiserade taxiförare på små bolag eller som kör sin egen bil. Det enda av de stora bolagen som har kollektivavtal med Transport är Taxi Stockholm. Precis som Transport är Taxisektionen medveten om hur de kollektivavtalslösa bolagen inrättat egna ”disciplinnämnder” för att stänga av taxiförare som försöker organisera sig och värna sina rättigheter. Att en fackförening tar ställning för att sådana fackfientliga företag skall premieras så starkt att organiserade taxiförare antingen tvingas jobba under inhumana villkor eller förlorar sina jobb, är inte rimligt. Transport borde istället främja Taxisektionens medlemmar som verkar för schyssta villkor, frihet från fackfientliga storbolag, fast taxa vid Arlanda och ett städat beteende mot kunder.

Syndikalistiska taxiförare stoppade kösystemet år 2000

År 2000 planerade Luftfartsverket att införa ett annat diskriminerande kösystem. Också den gången protesterade Taxisektionen och blockerade bland annat alla terminaler med över hundra taxibilar. Efter protesterna agerade Marknadsdomstolen och förbjöd det diskriminerande kösystemet. År 2009 bedömer Luftfartsverket att tiden är mogen att ett liknande samma grepp igen. Den här gången samlar protesterna fler än fyra hundra bilar och Taxisektionen är lika fast beslutsam att stoppa Luftfartsverkets planer. Nya, mer radikala protestaktioner kommer ske varje vecka under oktober.

SSTS
Storstockholms taxisektion av SAC syndikalisterna

SSTS – Storstockholms Taxisektion är en driftsektion för taxiförare i Stockholms län. Vi ser att förare som tvingas teckna egen firma med sig själva som enda anställd är en del av den svenska arbetarklassen och som enda fackförening värnar vi därför även friåkarnas intressen i länet. Vi har en plan direktdemokratisk struktur, organiserar oss i SAC syndikalisterna och är en del av Storstockholms Transportsyndikat.