Sympatistrejk med HRF

Hotell och Restaurangfacket (HRF) har varslat strejk på 25 arbetsplatser, varav 11 i Stockholm. Stockholms Restaurang Och Hotellarbetarsyndikat av SAC har medlemmar på flera berörda arbetsplatser och har varslat sympatistrejk för att stödja HRF:s krav. Mer information om strejken följer inom kort.