Strejk på Sydassistans AB

Medlemmar i den syndikalistiska driftsektionen på Sydassistans AB varslade om strejk från 09.00 fredag den 2 september 2005. Anledning till strejken var att en medlem påtalat förekomst av sexuella trakasserier på sin arbetsplats.

Pressmeddelande 2005-08-29 STREJK PÅ SYDASSISTANS AB

Medlemmar i den syndikalistiska driftsektionen på Sydassistans AB har varslat om strejk från 09.00 fredag den 2 september till 09.00 tisdag den 6 september. Anledning till strejken är att en medlem påtalat förekomst av sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Sydassistans AB har vägrat utreda frågan. Under tillsatt JämO-utredning har företaget sedan avskedat den utsatta arbetstagaren. Strejken är också en markering mot personliga assistenters osäkra anställningsvillkor på Sydassistans AB.

Trots att det är känt att personliga assistenter har en utsatt arbetsmiljö, bland annat i fråga om sexuella trakasserier, förnekar företaget att trakasserier förekommer. De vill inte heller utreda detta. Företaget har även utnyttjat de osäkra anställningsvillkor som deras personliga assistenter arbetar under i syfte att bli av med en person som påtalat brott mot jämställdhetslagen. Ola Brunnström är facklig förhandlare för Malmö LS: - Vi har redan förhandlat med företaget flera gånger men de vägrar erkänna att de har gjort fel. Då de inte är villiga att ta ansvar har vi inget annat val är att stämma dem i Arbetsdomstolen. De har fått sin chans att agera seriöst i en vikig fråga som den här men missat den.

En dålig arbetsmiljö och brist på anställningstrygghet drabbar inte bara assistenterna, utan även brukarna som får lida av stor personalomsättning och missnöjda assistenter. Strejken är planerad så att den drabbar brukarna så lite som möjligt.