Solidaritet med arbetare i Bangladesh

Dragon sweater är en fabrik i Bangladesh som syr och packar tröjor åt butikerna New Yorker, Lidl och Walmart. Men i mars 2020 stängdes fabriken ned, på grund av covid-19, enligt ägarna. Den lön som arbetarna hade rätt till betalades inte ut.

Många av arbetarna är organiserade i facket Garment Workers’ Trade Union Center (GWTUC), de har gett sig ut på gatorna för att protestera mot hur de behandlats. För att uppmärksamma detta, och få andra att få upp ögonen för vad de butiker som köper dessa kläder är en del av, har Global may day startat kampanjen Global month of solidarity with the workers at Dragon sweater!
Mer info: https://globalmayday.net/unitedagainstthedragon/

Vad kan du göra för att visa solidaritet med arbetarna?
Global may day föreslår att sprida information utanför de butiker som säljer kläder från Dragon sweater, men också att kontakta ledningen, mejlmallar finns. Ta en bild, till exempel när du håller en skylt med något som visar ditt stöd och dela i sociala medier under hashtaggen #UnitedAgainstTheDragon.
Mer info: https://globalmayday.net/2020/08/13/what-you-can-do/

Solidaritet med arbetare i Dragon sweater i Bangladesh

Uppdatering 6 januari 2021:

Arbetare i Bangladesh får äntligen betalt efter protester

I oktober gjordes en överenskommelse mellan arbetarna, fabriksägarna och regeringen att arbetarna skulle få betalt i tre omgångar med början i november. När den första utlovade utbetalningen inte gjordes började organiserade arbetare åter igen att protestera och en ny diskussion fördes mellan dem, ägarna samt en representant från regeringen.

Arbetare har nu fått en viss del del av den lön som ägarna är skyldiga, men de fortsätter att kämpa genom att gå vidare till domstol för att få hela den lön de har rätt till.

Mera detaljer om detta finns att läsa här, på engelska:
https://globalmayday.net/2020/12/23/unitedagainstthedragon-workers-finally-get-paid/