Semester eller sommarjobb?

Tema för sommarens nummer av Syndikalisten är Studier. Vikten av studier i arbetarrörelsen beskrivs ur ett historiskt perspektiv och ett urval av höstens och vinterns centrala kurser kommer att publiceras på sac.se. Från arbetsplatserna skrivs det bland annat om seger mot Aleris, kamp för bättre arbetsmiljö på Sodexos verkstad och om en nya driftsektion på Economicum i Uppsala. Juridisk verktygslåda, som finns i varje nummer av Syndikalisten, tar den här gången upp dina rättigheter på sommarjobbet.

Rättigheter på sommarjobbet
Har du ett sommarjobb? Mot sommarjobbare använder sig arbetsköparna ofta av osäkra anställningar och utnyttjar sitt kunskapsöverläge. Nedan går vi igenom de viktigaste reglerna att tänka på gällande sommarjobbet. Lagarna ger i teorin visst skydd för anställning och rätt till bra arbetsmiljö, raster, pauser, sjukskrivning etc. Men, lagliga rättigheter upprätthålls inte av sig självt, det krävs att arbetarna själva ser till att lagen följs. Det bästa du kan göra är - oavsett lagarna - att hålla ihop med arbetskamraterna, backa upp varandra, fördela tider och uppgifter så schysst som möjligt och inte göra något som riskerar liv och hälsa. Så, ha koll på rättigheterna och ta ditt eventuella ”genomgångsjobb” på allvar. Ta tag i det som kan förbättras här och nu!

Anställningen
Som sommarjobbare är du sannolikt tidsbegränsat anställd. Denna typ av anställning regleras i 5 § lagen om anställningsskydd, LAS (1982:80). Tidsbegränsad anställning brukar vara av följande typ:
• Allmän visstidsanställning: Denna anställningsform utformar arbetsköparna lite hur de vill och den kallas ibland för intermittent anställning eller timanställning. Kom ihåg: ett utskickat schema gäller som avtal och kan inte ändras hur som helst av arbetsköparen. Är du uppbokad för jobb ska du få betalt för tiden oavsett om det sedan finns jobb eller inte. Har du en timanställning har du rätt att tacka nej till fråga om att jobba.
• Vikariat: Du ska veta vem du jobbar istället för och när denne beräknas komma tillbaka.
• Säsongsanställning: Anställningen ska vara lika lång som säsongens längd.
De regler du som tidsbegränsat anställd kan ha användning av är främst:
• Rätt till skriftlig information om anställningen (LAS 6c §).  I LAS 6c § står att läsa allt som måste vara med i informationen, kolla där!
• Rätt att få meddelande om att anställning upphör (LAS 15-17 §§). Du har i vissa fall rätt att få skriftlig information om du inte kommer få fortsatt anställning, kolla i LAS  15 – 17 §§. Informationen ska även meddelas till din fackförening.
• Rätt till återanställning (LAS 25 §). Rättigheten förutsätter att du har varit anställd av arbetsköparen en viss tid.
• Rätt till högre sysselsättningsgrad (LAS 25a §). Om du är deltidsanställd kan du ha rätt till tjänst med högre sysselsättningsgrad när sådan finns.
Har inte arbetsköparen definierat vilken sorts anställningsform du har? Då har du en tillsvidareanställning (LAS 4 §) och det är arbetsköparen som ska bevisa om ni kommit överens om något annat.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön ska inte vara sämre på ett sommarjobb än på andra jobb. Skaffa koll på vad som gäller på din arbetsplats. Arbetsköparen har ansvaret för arbetsmiljön men du kan alltid hänvisa till arbetsmiljölagens (1977:1160) 3:e kapitlet 4 § att det är din skyldighet att alltid följa säkerhetsföreskrifter och använda de skyddsanordningar som krävs för att förebygga skada. Och kom ihåg: Om arbetet innebär omedelbar fara för liv och hälsa har du rätt att stoppa arbetet. Du måste underrätta skyddsombud eller arbetsköpare om stoppet direkt.

Sjukskrivning
Har du varit anställd i minst fjorton dagar så ska du få sjuklön av arbetsköparen dag 2-14 av sjukskrivning. Första dagen är karensdag, alltså obetalt. Är du timanställd ska du få sjuklön för de dagar då du är uppskriven för arbete minus en karensdag, även om sjukdagarna inte följer på varandra.

Arbetstid
Arbetstidslagen (1982:673) reglerar övertid, dygnsvila, raster och pauser. Kolla upp vad som gäller.

Facklig organisering
Medbestämmandelagen - MBL (1976:580) gör ingen skillnad på om du är sommarjobbare eller inte. Du rätt att organisera dig fackligt och verka för din fackförening på arbetsplatsen. Du har genom fackföreningen rätt att förhandla med arbetsköparen (MBL 10 §). Om arbetsköparen vill göra en viktigare förändring i verksamheten som särskilt angår dig och din anställning är arbetsköparen skyldig att förhandla med din fackförening i frågan (MBL 13 § första stycket). Är arbetsköparen inte bunden av kollektivavtal ska alla viktigare förändringar förhandlas med alla berörda fackföreningar, alltså även din (MBL 13 § andra stycket).

Semester
Men semester då? Ok, vi får plats med lite om Semesterlagen (1977:480) också. Lagen erbjuder bitvis svår läsning och krångliga regler. I korthet stadgas att:
• Du har rätt till fem veckor semester per år (betald eller obetald), varav fyra veckor sammanhängande under juni till augusti.
• Du måste tjäna in din betalda semester året innan du tar ut den.
• Får du inte betald semester har du rätt att få ut semesterersättning tillsammans med lönen eller vid anställningens slut.
• Arbetsköparen har sista ordet när det gäller att lägga ut semestern.
Ha en fin sommar!

John Nordmark
SAC:s fackliga samordnare
john.nordmark@sac.se

Om du snabbt vill kolla en lag, sök på lagen.nu. Viktigt att veta om arbetsrättsliga lagar i Sverige är att delar kan ha bytts ut mot regler i kollektivavtal ifall sådant gäller på arbetsplatsen.

Läs mer om dina rättigheter: Har du fått sommarjobb?