Seger mot Sundsvall Energi

Dom i målet mellan Sundsvalls LS och Sundsvall Energi meddelades 14 januari. Målet gällde tre LS- medlemmar. Medlemmarna ansökte om ledighet för fackliga studier, men samtliga ansökningar avslogs. Nu tvingas bolaget betala skadestånd.

Målet gällde tre LS- medlemmar som startat driftsektionen på kommunala bolaget Sundsvall Energi. Medlemmarna ansökte om ledighet för fackliga studier, men samtliga ansökningar avslogs av bolaget. Sundsvalls LS stämde bolaget i AD och krävde skadestånd för brott mot studieledighetslagen.

 

Domstolen kom fram till att bolaget brutit mot studieledighetslagen i  förhållande till en medlem. Medlemmen tilldömdes ett skadestånd på 25 000 kr. Domstolen ansåg att Sundsvalls LS två övriga medlemmarna inte sökt ledighet i enlighet med studieledighetslagen och avslog begäran om skadestånd. Domstolen förpliktigar LS att betala en tredjedel av arbetsköparpartens rättegångskostnad, 81 438 kr.

– Domen är en framgång! Domstolen gör samma bedömning av lagen som vi gjort hela tiden och konstaterar att bolaget brutit mot den. Vi kommer dela solidariskt på skadeståndet. Vi ser det också som en framgång att bolaget får betala 2/3 av sina egna rättegångskostnader. Kostnaden för bolaget blev väldigt mycket större än om de tagit något av de förlikningsbud vi kommit med, säger en av medlemmarna på driftsektionen vid Sundsvalls Energi om domen.

 

John Nordmark, ombud för Sundsvalls LS, kommenterar domen så här:

– Jag är glad att domstolen konstaterar att bolaget brutit mot lagen. Men jag är missnöjd med att domstolen bedömer varje ansökan individuellt och inte ser att medlemmarna agerat gemensamt som sektion. Domstolen bortser från den starka bevisning som talade för att bolaget borde bedömt alla ansökningar enligt studieledighetslagen, eftersom medlemmarna agerade gemensamt som sektion. Domstolen låter bolaget komma undan med att ha företrädare som är okunniga om studieledighetslagen.

 

Den generella slutsats som kan dras av domen är därför att arbetsköpare som vill obstruera laglig rätt till studier får göra det genom att vara  eller spela okunniga om lagen och heller inte heller behöva ta till sig information.

 

Det är tråkigt att domen bekräftar bilden av AD som en svår domstol att använda sig av för arbetare som vill ha rättvisa. Med det sagt så kan LS ändå vara mycket nöjda med att domstolen gav dem rätt.

Domen finns att läsa på arbetsdomstolens hemsida www.arbetsdomstolen.se dom nr 1/15.

SAC Syndikalisterna