Seger mot Lilla Karachi

Den fackliga konflikten mellan restaurang Lilla Karachi och Stockholms LS papperslösagrupp är över. Den papperslösa krogarbetaren Muhammad Riaz får 65 000 kronor i en uppgörelse och blockaden mot Lilla Karachi upphör.

Efter flera veckor av blockader mot restaurangen gav ägaren tillslut upp. Blockaderna genomfördes under lunchtid och på helgkvällar. Den största blockaden samlade 140 deltagare i konfliktens början. Det vanliga var 5-15 deltagare.

Ett märkligt inslag i konflikten var de många borgerliga politiker som uppmanade till blockadbrytning genom stödätning och själva kom dit och stödåt, trots att ägarens agerande var solklart kriminellt.

Konflikten dag för dag

6 december: Första förhandlingen med restaurangen. Stockholms LS Papperslösa kräver att utebliven lön på 80 000 kronor betalas ut och skattas för. Restaurangens advokat hävdar bestämt att det inte föreligger någon skuld samt att restaurangen över huvud taget inte betalar ut några svarta löner.

10-11 december: De första fackliga aktionerna genomförs i form av flygbladsutdelningar utanför restaurangen. En av dagarna går det bra, den andra dagen dyker ”den falske revisorn” upp och härjar samtidigt som polisen avvisar oss från platsen.

12 januari: En man som heter Imtiaz Bashir dyker upp sent en kväll på Muhammad Riaz nya arbetsplats och hotar honom för att försöka förmå honom dra tillbaka sina krav.

16 januari: Förhandling med den nya advokaten Fredrik Nordlöf från advokatbyrån Delphi samt "revisorn" Hans-Olov Swaling som "går i god för att allt har gått rätt till". Man hävdar att Bashirs hot var på eget initiativ.

21 januari: Varsel skickas till medlingsinstitutet. Vi meddelar att en blockad kommer att upprättas ifall inte 80 000 betalas ut och skattas för.

30 januari och framåt: Dagliga blockader vid lunchtid samt fredag- och lördagkvällar.

4 mars: Förhandlingarna mellan parterna strandar. Stockholms LS Papperslösagrupp presenterar en rad punkter som totalt underminerar restaurangens trovärdighet vad det gäller bokföring och löneutbetalningar. Advokaten meddelar att de kommer gå till domstol för att få en så kallad negativ faställelsetalan på att det inte föreligger någon skuld. Detta skulle innebära ett intyg på att restaurangen inte är skyldig några pengar.

25 mars. Stockholms LS Papperslösagruppen och restaurangens advokat kommer att förhandla om brottet mot kollektivavtalet.

27 mars. En uppgörelse nås som ger medlemmen 65 000 kr i ersättning för den uteblivna lönen.