SAC:s senaste strejker

Nu finns en informationsfilm om våra senaste centrala strejkvarsel i vår Youtubekanal. 

kvinnostrejk och klimatstrejk

Informationsorganisatör, Solveig Betnér, berättar om våra kvinnostrejker:
"Det låter ju bra att säga att vi är feminister men utan handling betyder det ingenting. Därför är det viktigt för oss i SAC att visa att vi menar vad vi säger".

Erik Bonk, generalsekretare pratar om Sveriges första fackliga klimatstrejk:
"Att arbetsmiljö, produktionsförfarande och medarbetarinflytande hör samman med klimatpåverkan är nu något som både klimatrörelsen och arbetarrörelsen börjar förstå.  Det är det ekonomiska systemet som orsakar klimatkrisen och därför är det också ekonomisk kamp som är lösningen."

Kolla här!