SAC mest stridbara facket 2012

Sedan flera år tillbaka ligger SAC i topp när det gäller att ta fajten för sina medlemmar.

Varje år sammanställer Medlingsinstitutet en årsrapport med konfliktstatistik. 2012 lade SAC femton varsel, vilket var flest av alla fackföreningar. Den vanligaste stridsfrågan rörde löner men driftsektioner gick också till strid mot underbemanning och betygsättning på jobbet.