SAC i media 2019

När en byggfirma förtryckte sina arbetare fanns Stockholms LS där. Samma lokala samorganisation hade en medlem som tog tag i arbetsmiljöproblemen efter mycket våld på arbetsplatsen. Kring klimatstrejken nämndes SAC en del i media som den enda fackföreningen som tar klimatrörelsens uppmaning på allvar. Tornväktare i Ystad fick vara med i tidningar för deras kreativa stridsåtgärd när de krävde, och fortfarande kräver bättre avtal.

Vi börjar i slutet av januari 2019. Erik Bonk, vår generalsekreterare deltog i en demonstration arrangerad av Gula västar för jämlikhet*.
– Det handlar dels om att delta i och stödja en rörelse som jag tror på och dels handlar det för SAC:s del, förstås, om att synas i ett för oss väldigt relevant sammanhang, säger Erik till Flamman.
Erik höll tal på Sergels torg för ungefär femtio personer. Han säger till Flamman att folkrörelser blir allt bättre på att bygga allianser och att han tydligt kan se ringar på vattnet.
– Förr i tiden när vi i SAC ville göra någonting var frågan alltid: Vilka är ni då? Nu är den snarare: Okej, vilka är sakfrågorna ni vill driva? säger Erik till Flammans reporter.

Lärarmarschen
I Storstockholms utbildningssyndikat av SAC finns medlemmarna Lena Kingstedt, Martin Müller och David Buzaglo Olofsgård. De fick en debattartikel publicerad i Dagens ETC i mitten av maj. Inledningen vill motivera till ett stort deltagande i lärarmarschen som ägde rum den 18 maj. "För att skillnaden mellan vad utbildningssektorns arbetare tjänar och vad politiker, rektorer och skolägare tjänar har aldrig varit så tydlig som den är idag", skriver debattörerna. Utvecklingen i skolverksamheter pekar mot ökade klasstorlekar, färre lektionstimmar och lägre anställningskostnader för personal. Allt för att verksamheten ska "löna sig". Skribenterna beskriver SAC:s långsiktiga lösning: "Personalen måste välja sin ledning och ha makten att avsätta den. Bara då kan skolans verkliga experter forma verksamheten efter elevernas behov. Vägen dit är inte enkel, utan kommer att bygga på att skolans personal, men också dess elever, gör motstånd inte bara mot “effektiviseringar” utan mot själva diktaturen i skolan", skriver debattörerna i Dagens ETC.

Lärarmarschen 2019

08 Betonghåltagning
Fula och farliga metoder för att trötta ut arbetare användes av byggfirman 08 Betonghåltagning. I mitten av sommaren genomförde Stockholm LS en blockad mot företaget.
– Vi kräver reglerad arbetstid, att långvarigt arbete med vibrationsverktyg upphör och att den psykosociala arbetsmiljön förbättras för alla på arbetsplatsen, säger Emil Boss från Stockholm LS till Arbetaren som uppmärksammade arbetsmiljön på byggfirman i mars 2019. De skrev om en arbetare som kände sig hotad av ledningen och sade upp sig till följd av det och den dåliga arbetsmiljön.
– Bilningsjobbet han sattes på var direkt hälsofarligt, som ett kroppsstraff, säger Emil Boss på Stockholm LS till Arbetaren.
Arbetsmiljöverket har konstaterat att 08 Betonghåltagning inte följer arbetsmiljöregler- och lagar och kommer att kräva dem på flera hundra tusen i böter om de inte rättar till bristerna.
Till Arbetaren säger Joakim Lundström, VD för 08 Betonghåltagning att SAC Syndikalisterna är en kriminell verksamhet som utpressar arbetsgivare.
– Det är bara arbetsmiljö åt ena hållet, man tänker aldrig på arbetsgivarna, säger han till tidningen.

Även andra byggfirmor har varit i hetluften efter avslöjanden från Stockholms LS. I oktober skrev Mitt i Sollentuna att "nio snickare från Nicaragua, Colombia, el Salvador, Bolivia och Uzbekistan lurades på flera månaders lön vid ett bygge av bostadsrätter". Men när Stockholms LS var på väg att sätta det aktuella bygget i blockad backade arbetsköparen och betalade löneskulden.
– Situationen är katastrof med migrantarbetare som utnyttjas i byggbranschen, säger Emil Boss, förhandlingssekreterare i Stockholms LS till Mitt i Sollentuna.
Emil tillägger dock att när de protesterar och organiserar sig, så vinner de.

Vårby allé boendeenhet
SAC:s tidning Arbetaren skrev även om brister i arbetsmiljön på ett boende för vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ett utåtagerande beteende. Det fick också mycket uppmärksamhet i lokaltidningen Mitt i Huddinge. Frakturer, hjärnskakning och kotkompression är några av de skador de anställda fått i arbetet enligt tidningen. Med hjälp av Stockholms LS gjordes en enkät bland de anställda. 13 av 24 anställda besvarade frågorna. 11 arbetare svarar att det förekommer våld från brukare dagligen och 12 personer är rädda för att dö på jobbet. Mitt i Huddinge pratade med tre arbetare på boendet. Med rädsla för att ledningen skulle reagera ville de inte att deras namn framkom. "De upplever att de blir motarbetade och ifrågasatta när de tar upp frågor kring säkerheten med sin chef", skriver tidningen. Anna-Karin Engström arbetar på boendet och var den som larmade facket om den farliga arbetsmiljön. För det fick hon SAC:s civilkuragepris 2019.

Klimatstrejken
Greta Thunberg och Fridays for future uppmanade de svenska fackföreningarna att strejka under Earth Strike den 27 september. Alla fack utom SAC nobbade miljörörelsen. Saco tyckte att arbetare skulle fråga sin närmaste chef om lov för att delta i demonstrationen. Simon Hedelin, studieorganisatör, skrev i en debattartikel i DN 18 september att "det är ett stort svek att andra fackföreningar säger nej". Glappet mellan fattiga och rika "går inte att särskilja från frågan om klimatet", fortsätter han och avslutar sin text med "att facken inte är något annat än sina medlemmar. Vill vi strejka för kampen om klimatet så strejkar vi".

I Dagens ETC fanns det också plats med en debattartikel från SAC kring samma fråga, denna gång från Erik Bonk, den 24 september.
Sundsvalls tidning ville berätta varför Lena Ericsson, medlem i Sundsvalls LS, strejkade för klimatet, genom en debattartikel skriven av henne. Lena belyste vikten av att agera nu och arbetsplatsens roll i kampen. "Det finns inga jobb på en död planet, därför borde det vara självklart för alla fackförbund att ställa sig bakom en strejk för klimatet." Texten av Lena Ericsson publicerades även i Syndikalisten nummer 5, 2019.

Earth strike 27 september 2019

Tidningen Ergo som bevakar studenters intressen skrev om universitetsanställda medlemmar i SAC som klimatstrejkade. Där beskrivs en del av varselbrevet till Uppsala universitet: "Att SAC vill ha en omedelbar start på ett globalt samarbete för att omvända skadorna på klimatet genom entydiga och bindande avtal av världens ledare och företag, att förstörelse av vilda miljöer stoppas, att företag hålls ansvariga för de växthusgaser de producerar och att anställda får större inflytande i beslut rörande arbetsplatsens miljöarbete".
– Vi har inget hopp om att den här enskilda strejken ska kullkasta ett stort ekonomiskt system men vi har hörsammat önskemålet om vuxenvärldens delaktighet, säger Fridrik Bjarman, medlem i Uppsala LS och webbutvecklare vid Uppsala universitet, till Ergo.

SVT Nyheter nämnde SAC Syndikalisterna som den enda fackförening som utlyst strejk för klimatet.

Tornväktarna i Ystad
I september fick Ystad uppmärksamhet i Expressen, Aftonbladet, SVT och lokaltidningar runtom i Sverige i samband med tornväktares stridsåtgärd, att blåsa fel i den kopparlur som är deras arbetsredskap. Två av de tre tornväktare som arbetar i Mariakyrkan i Ystad är medlemmar i Kulturförvaltningen Ystad driftsektion, KYDS, som är en del av Malmö LS. Striden satte igång för att tvinga arbetsköparen, Ystad kommun, till förhandling. Till att börja med ville driftsektionen förhandla om att den senast anställda tornväktaren, Ludde Olsson, skulle få en fast anställning enligt LAS. Tornväktarnas personalchef Clas Martinsson säger såhär till Ystads Allehanda:
– Jag måste vara krass och hantera detta som vilket annat personalärende som helst. Har vi medarbetare som bryter mot sitt uppdrag, till exempel genom otillåtna stridsåtgärder, då kommer vi att inleda en arbetsrättslig process på individnivå.
Cim Sävel, medlem i Malmö LS och förhandlare i konflikten, besvarar detta i samma artikel:
– Vi menar tvärtom att stridsåtgärderna är tillåtna eftersom vi varslade om dem den sista juli, alltså dagen innan lagen trädde i kraft. Dessutom är den nya lagen väldigt otydlig eftersom den inte har praktiserats än, det finns inga prejudikat, säger hon till Ystads Allehanda. Hon berättar också att "vi är redo att gå till Arbetsdomstolen i det här ärendet om det blir aktuellt" men att det är medlemmarna i KYDS som har sista ordet.
    Stridsåtgärderna med felblåsning i luren avslutades när kommunen kallade till möte för att förhandla, vilket inte var det som skedde när parterna träffades. Nu har driftsektionen KYDS gått vidare och inlett avtalsförhandlingar med Ystad kommun. De vill ha kollektivavtal för tryggare anställningar och självbestämmande för tornväktarna. Läs mer om arbetsmiljön i Mariakyrkans torn och höstens konflikt i Syndikalisten nummer 5.

kulturförvaltningen ystad driftsektion

Byggjobbare fängslade på ö
Tidningen Byggnadsarbetaren skrev i början av november om Andrii och Serhii som kom till ett katastrofbygge i Stockholms skärgård. De blev lovade jobb och att tjäna mer än vad de gör i Ukraina efter ekonomisk kris och krig. De blev också lovade någonstans att bo.
– Vi skulle få 1 500 dollar i månaden och en bil att ta oss runt med. Det lät bra, berättar Andrii för Byggnadsarbetaren.
Anställningskontraktet uteblev med ursäkten att "det är stressigt just nu". Jobbet blev inte som arbetarna tänkt sig. De fick bo utan toalett och dusch. När de varit på plats vid det så kallade bygget i en månad hade de fortfarande inte fått kontrakt eller lön. Serhii till Byggnadsarbetaren:
– De gav oss ett par hundra då och då, ibland femhundra, för att hålla oss levande.
Stockholms LS har satt det ansvariga företaget i blockad. Det regionala skyddsombudet Emil Boss beskriver situationen som vedervärdig.
Arbetet i skärgården avslutades när ägarna till huset som skulle renoveras märkte att arbetet inte utfördes. Stockholms LS betalade ett par dagars uppehälle på ett vandrarhem i närheten av Arlanda för Andrii och Serhii, i väntan på lön och flygbiljetter från byggföretaget.
– Det är som att sitta i fängelse, säger Andrii till Byggnadsarbetaren.
Den 6 november skriver tidningen att de båda arbetarna åkt hem till Ukraina samma dag, efter två månaders plåga. Rekryteraren från Ukraina har lovat att hans företag ska betala ut lönerna men inget har hänt. Stockholms LS betalade byggarbetarnas flygresa hem och kämpar nu för att arbetarna ska få sina pengar.

* När demonstrationen ägde rum kallades gruppen Gula Västarna men det fanns även en grupp som kallade sig Gula västarna.
http://flamman.se/a/kampen-om-vastarna

Länkar till artiklarna som nämns i texten:
Lärarmarsch mot vinsterna i skolan
Blockad mot 08 Betonghåltagning
Byggfirma utnyttjade utsatta migrantarbetare i Sollentuna
Personalen: "Vi är rädda för våra liv"
Syndikalisterna uppmanar till klimatstrejk
Därför strejkar vi för klimatet
Universitetsanställda ut i strejk för klimate
Greta Thunberg uppmanar till strejk men facken säger nej
Kommunen sätter hårt mot hårt i tornväktarstriden
Fast i Sverige efter mardrömmen på ön