SAC arrangerar branschkonferens

Nu drar SAC igång med årliga branschkonferenser. Enligt kongressens beslut från 2012 återupplivar vi en gammal tradition som tidigare gett goda resultat gällande att bygga samarbete och solidaritet inom och mellan branscher.

Vi vill vara en kraft att räkna med och göra våra arbetsplatser och hela samhället mer hyggligt och demokratiskt. En viktig väg till förändring är genom engagemanget på jobbet. Därför uppmanas alla medlemmar att delta på SAC:s  branschkonferens för att träffa andra syndikalister från samma bransch, diskutera situationen på arbetsplatserna och hitta lösningar tillsammans.

Sprid denna info till medlemmar, sektioner och syndikat i er LS. Uppmuntra folk att delta. En fungerande branschorganisering är en viktig del när vi arbetar för att få SAC att växa i medlemsantal och inflytande.

Branschkonferensen äger rum i Stockholm kl. 9- 18, lördagen 15 februari 2014.

Barnvakteri kommer att finnas för deltagare som tar med barn. SAC står för deltagarnas resa samt frukost, lunch och middag under konferensdagen. Efter ett inledningsanförande av SAC:s generalsekreterare Liv Marend blir det en dag av målinriktade diskussioner med fokus på erfarenheter och lösningar gällande hur vi bygger facket, hur vi hanterar konflikter med arbetsköparna samt aktuella tendenser inom de olika branscherna.

Målet är att alla ska åka hem från konferensen stärkta av tips och erfarenheter från kamrater inom samma bransch och med vetskapen om att vi är flera och vi stödjer varandra. Boendet kommer att samordnas av SAC men eventuell kostnad står deltagarnas LS/syndikat/sektion för. I möjligaste mån kommer vi ordna boendemöjlighet hemma hos kamrater.

Eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst står deltagarnas LS/syndikat/sektion för.

För att anmäla deltagande, fyll i detta webformulär. Sista anmälningsdag är 10 februari 2014.

Kontakta SAC:s facklige samordnare John Nordmark på fs@sac.se eller 08 – 522 45 635 om du har frågor eller är intresserad av hjälpa till med att arrangera den del av konferensen som gäller din egen bransch.