SAC Syndikalisternas uttalande 1 maj 2014

Stoppa övervakningen av våra arbetsplatser!

Från första maj kommer många verksamheter inom hemtjänsten, både privata och kommunala, införa olika elektroniska övervakningssystem.

Systemen har införts på flera orter, med skiftande erfarenheter. Det har inneburit ökad stress för många, utan tid för gåtid, dokumentation, raster eller överlämning. Systemen fungerar långt ifrån felfritt. Det finns exempel på folk som fått löneavdrag för gåtid eller när systemen legat nere och det inte funnits mobiltäckning.
Nu är det nog! Vi stressar, hinner inte ta kisspauser, får eksem av stressen, hinner inte kommunicera med våra kollegor med sämre vård och ökade risker som följd.  Pensionärer ses inte som människor, utan som resultatenheter. Det är ovärdigt både för oss som arbetar och dem som arbetat hela sina liv och nu behöver omvårdnad.

För oss i SAC är det självklart att motverka kontroll och övervakning. Riskkapitalisterna och arbetsköparnas agenda handlar om att göra mer pengar, inte bättre arbetsvillkor och vård. Vi som jobbar behöver verktyg så att vi har tid att utföra vårt arbete och kan känna att vi gör ett bra jobb. De i behov av vård ska få det utan att förnedras.

Kontroll och övervakning är ett ökande problem i många branscher. Tystnaden breder ut sig. Men tillsammans kan vi bryta tystnaden, organisera oss och visa för andra yrkesgrupper och branscher att vi kan bjuda arbetsköparna hårt motstånd. Lyssna inte på arbetsköparnas hets, ta det lugnt! Ta den tid på dig du behöver- både på väg till och hos brukarna! Varken du, dina arbetskamrater eller vårdtagarna tjänar på att vi driver upp tempot.

Se till att vara medlem i en fackförening som kämpar mot kontroll och övervakning, för bättre arbetsmiljö för hemtjänstarbetare och värdigare vård för våra gamla!