SAC SYMPATIVARSLAR

I sympati med de fackförbund som gått ut i, eller varslat om, strejk i avtalsrörelsen 2016 har flera av SAC:s lokala samorganisationer (LS) varslat om sympatiåtgärder. Det är Stockholms, Solnas, Gävles, Göteborgs och Borås LS som beslutat att lägga ett eller flera varsel i sympati med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Byggnads och Svenska Målareförbundet. För närvarande är det sammanlagt elva varsel men fler kan komma att läggas.

Avtalen det gäller är:

  • Målaravtalet: konflikten mellan Målareforbundet och Måleriföretagen I Sverige. Med samma omfattning och innehåll som det som anges i Svenska Målareförbundets varsel 2016-03-23 (som trädde i kraft 2016-04-08).
  • Byggavtalet: konflikten mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier. Med samma omfattning och innehåll som det som anges i Svenska Byggnadsarbetareförbundet varsel 2016-03-30, samt det som angivits i det förtydligande av varslet som inlämnades 2016-04-06.
  • IT- och Telekomavtalen: konflikten mellan Unionen och Sveriges Ingenjörer mot Almega IT och telekomföretagen. Med samma omfattning och innehåll som det som anges i Unionens och Sveriges Ingenjörers varsel 2016-04-06.

Varslen träder i kraft tidigast torsdagen den 21 april. 

När andra fackliga organisationer varslar eller tar till konfliktåtgärder, eller när arbetsköpare vidtar åtgärder (lockout) är vårt förhållningssätt följande:

  • Ingen LS-medlem ska någonsin agera brytare.
  • Smittat arbete (uppgifter som omfattas av varsel eller konfliktåtgärd) får aldrig utföras.
  • Vi ska inte ifrågasätta konfliktåtgärder från andra organisationer.
  • Vi kan alltid sympativarsla om åtgärder för våra medlemmar på berörda arbetsplatser.
  • Vi ska som ett minimum förhålla oss neutrala till varsel och konfliktåtgärder.

Vi ställer oss solidariska med fackförbundens krav i övertygelsen att arbetarrörelsen är som starkast när vi enas kring våra gemensamma intressen.