Protest vid Systembolagets huvudkontor

Onsdagen den 31 maj 2017 klockan 12:00 genomförs en manifestation vid Systembolagets huvudkontor i Stockholm, Kungsträdgårdsgatan 14, för att uppmärksamma de otrygga anställningarna och den kritiserade kartläggningen av fackligt aktiva på Systembolagets butik i Gullmarsplan.

Pressmeddelande från SAC:s fackklubb på Systembolaget:

Anställda protesterar vid Systembolagets huvudkontor 12:00 onsdag 31 maj. 

Sedan i april har SAC:s fackklubb på Systembolaget genomfört flera korta strejker på Systembolaget Gullmarsplan i syfte att uppmärksamma de otrygga anställningarna inom företaget. De strejkande skrev en debattartikel, som publicerades i ett tiotal tidningar, bland annat i Dagens ETC. På samma butik vände sig skyddsombudet i maj till Arbetsmiljöverket med ett föreläggande om ökat säkerhet, vilket fick Systembolaget att bekosta extra bevakning i butiken. Detta uppmärksammades av SVT. Som svar på aktiviteterna har Systembolaget anlitat konsultföretaget Starck & Partner, som tillhandahåller psykologer för att kartlägga fackligt aktiva inklusive skyddsombudet i syfte att säga upp dem. Detta avslöjades av Dagens ETC 16 maj, efter att tidningen tagit del av konsulternas egna kvarglömda anteckningar samt uppdragsbeskrivning och offert. Kartläggningen beskrivs av Systembolaget som en förutsättningslös ”psykosocial skyddsrond”, men det utpekade skyddsombudet har inte varit informerad, istället beskrivs han i de kvarglömda dokumenten som en del av problemet. 

– Det står svart på vitt i konsulternas papper att deras dolda uppdrag är att kartlägga de fackligt aktiva och mig som skyddsombud. Det står ”arbetsmiljöombudet är också syndikalist” och att syftet är att ”bygga saklig grund” för att ”skilja från tjänst”. Det är oerhört allvarligt att man maskerar detta som en psykosocial arbetsmiljörond. Jag förstår inte hur legitimerade psykologer kan låna ut sig till så kallad union busting. Det är också anmärkningsvärt i sig att man försökt runda mig som skyddsombud. Hela personalen har ju valt mig för att värna arbetsmiljön, säger Jarl Keber, skyddsombud och en av de utpekade.

Kartläggningen består i att de anställda har genomgått obligatoriska djupintervjuer med psykologerna. I över en timme frågas varje person ut om arbetskamrater och arbetet i butiken samt om konflikter på jobbet. I många fall handlar det om att peka ut specifika personer. Trots att det dolda uppsåtet avslöjats redan innan för personalen och trots att psykologerna har bekräftat att det är deras kvarglömda dokument, så har Systembolaget valt att gå vidare med kartläggningen.

– I en förhandling med Systembolaget i förra veckan ville företaget inte ens diskutera några lösningar av tvistefrågorna förrän kartläggningen är klar. Det tyder på att den psykosociala kartläggningen är tänkt att användas som slagträ mot fackklubben i de fackliga förhandlingarna, säger John Nordmark, fackklubbens juridiska ombud.

– Samtalen med konsulterna blev förstörda av att alla kände till det bakomliggande syftet och det blev mer som ett obehagligt förhör. Jag kan inte förstå att de tvingade oss som blivit utpekade att genomlida detta, apropå dålig arbetsmiljö. På butikens morgonmöten de senaste veckorna har både ledningsgrupp och försäljare berättat om obehag på grund av detta, vilket framgår av protokollen. Jag vet att flera kollegor vägrade att svara på deras ledande frågor, säger Mikael Lindegren, en av de utpekade i fackklubben.
Det framgår av handlingarna att konsulterna, förutom att intervjua personalen på butiken, också ska kontakta en handfull före detta chefer och ledningsgruppspersoner för att fråga vad de tycker om de fackligt aktiva på butiken.

– Av runt trettio personer som jobbat med oss de senaste åren, så väljer de ut några personer som de tror har en gammal tagg i sidan på oss och det handlar uteslutande om chefer och arbetsledare. Därmed hoppas de kunna bekräfta den negativa bild, som de har fått i uppdrag att skapa. Tillvägagångssättet diskvalificerar hela utredningen, säger Mikael Lindegren, en av de utpekade i fackklubben.

I konsulternas uppdragsdokument beskrivs att hela den fackliga verksamheten bara är ”ett kamoflage” för en ”dold politisk agenda”. Förhandlingar i enlighet med Medbestämmandelagen (MBL) om anställningsskydd, arbetsmiljö och rehabärenden samt ärenden som kan komma att prövas i Arbetsdomstolen beskrivs som ”ett alibi”. Utformning av grundschema och att schemat ska samverkas enligt samverkansavtalet är en av de senaste frågorna fackklubben tagit upp. Ingen ska schemaläggas på tre timmarspass och alla ska ha ett fast rullande schema utifrån riktiga kontrakt, som ska ange den tid de anställda förväntas arbeta, vilket också inneburit krav på höjda tjänstgöringsgrader.

– Om man gick in och verkligen försökte lösa sakfrågorna, tror jag Systembolaget och fackklubben skulle kunna enas på ett sätt så att båda blir nöjda. Systembolaget är helt enkelt inte lösningsinriktade och viljan saknas, säger John Nordmark, fackklubbens juridiska ombud.

När ETC avslöjade innehållet i dokumenten uttryckte många privatpersoner och organisationer sin oro över Systembolagets metoder och har på olika sätt visat sitt stöd för fackklubben. Bland annat skickades uttalanden från klubbens mångåriga samarbetspartners Afrikagrupperna, Livsklubben på Orkla Foods och det sydafrikanska vingårdsfacket CSAAWU. Rätten att organisera sig fackligt och att själv välja fackförening är inskrivet i deklarationen om de mänskliga rättigheterna och i år har SAC:s fackklubb på Systembolaget funnits i tio år. Fackklubben anser att Systembolaget kränker föreningsrätten och förhandlingar om kränkande särbehandling inleds denna vecka.

Onsdag 31 maj 12.00 genomförs en manifestation vid Systembolagets huvudkontor i Stockholm, Kungsträdgårdsgatan 14, för att uppmärksamma de otrygga anställningarna och den kritiserade kartläggningen av fackligt aktiva.

Presskontakt:
Emil Boss 0707682818

Blogg:
https://systembolagspersonal.wordpress.com/blogg/