Pressmeddelande: SAC i Almedalen 2017

Årets Almedalsvecka präglades av oro inför nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) närvaro. Stockholm-Gotlands distrikt av SAC som befann sig i Almedalen påpekade tydligt för polisen i Visby att man befarar attacker på vår fackförening, men trots det gavs NMR utrymme att vandalisera, trakassera och håna sina politiska motståndare. Någon gång under natten mellan den 7-8 juli fick distriktet sitt tält sönderslaget. 

Pressmeddelande 2017-08-09

På morgonen den 8 juli vid 10-tiden upptäckte vi i SAC Syndikalisterna att vårt tält under natten eller tidig morgon blivit omkullkastat och förstört. Vi noterade även under fredagskvällen mindre åverkan som då återställdes. Angreppen har skett trots att vi påtalat för polisen att det finns ett direkt påtagligt hot mot vår organisation med tanke NMR:s närvaro, tidigare bombdåd mot vår rörelse och direkta provokationer av nazister på plats.Under förmiddagen, när nazisterna ställde upp sig för att skandera mot Miljöpartiets företrädare, fick våra medlemmar även motta hånfulla kommentarer från ovan nämnda nazister där det anspelades på vad som hänt med vårt tält.
Vi anser att ansvaret faller tungt på Region Gotland och polismyndigheten i Visby som inte lyssnat på varningar från oss och många andra organisationer. Demokrati och yttrandefrihet i Almedalen har detta år inte utökats utan istället begränsats.

Vi anser också att det är viktigt att informera om nazisternas sabotage så att alla blir medvetna om vad som sker och hur viktigt det är att stå emot hatets och våldets krafter. Samtidigt vill vi inte låta dem stjäla allt fokus så vi vill också påminna om allt positivt vi lyckats åstadkomma under våra dagar i Almedalen: 

Vi har uppmärksammat systembolagsanställdas villkor och Systembolagets antifackliga metoder. Vi har varit synliga inför tusentals människor, haft mängder av intressanta samtal med människor som har tagit av vårt material och velat veta mer om vilka vi är och vad vi gör eller uttrycka sin uppskattning och i flera fall velat bli medlemmar. 

Vi har haft ett fantastiskt lyckat seminarium med Kurt Junesjö på ett fullsatt Konditori Siesta om hoten mot strejkrätten. Det som pågår har aktualiserats än mer den senaste tiden och är oerhört viktigt att sprida kunskap om och opinionsbilda kring. Vi kommer därför att skriva en sammanfattning av vad som sades och diskuterades på seminariet och fortsätta sätta ljus på frågan och visa vårt stöd för bl.a. Hamnarbetarförbundet. 

Under helgen, som inte blev som vi tänkt oss, har vi mötts av många sympatiyttringar och gester av solidaritet. Det värmer oss och stärker oss!

Distriktskommittén,
Stockholm-Gotlands distrikt av SAC Syndikalisterna