Missa inte SAC:s branschkonferens

Kom och träffa andra syndikalister från samma bransch, diskutera situationen på arbetsplatserna och hitta lösningar tillsammans. Alla medlemmar är välkomna till branschkonferensen i Umeå 11-12 oktober.

Vi i SAC vill vara en kraft att räkna med och vi strävar efter att göra både samhälle och arbetsplatser rättvisa och demokratiska. Den kanske viktigaste vägen till förändring är genom engagemanget på jobbet. Därför uppmanas alla medlemmar i LS av SAC att delta på SAC:s  branschkonferens i Umeå 11-12 oktober för att träffa andra syndikalister från samma bransch, diskutera situationen på arbetsplatserna och hitta lösningar tillsammans.

I enlighet med kongressens beslut från 2012 återupplivar vi traditionen med  branschkonferenser inom SAC som tidigare gett goda resultat när det gäller att bygga samarbete och solidaritet inom och mellan branscher. SAC:s senaste branschkonferens i Stockholm den 15 februari 2014 blev mycket lyckad. Med över 50 deltagare i givande diskussioner har vi mycket att ta med oss till nästa branschkonferens som arrangeras i Umeå.

Målet med konferensen är att alla deltagare ska åka hem från konferensen stärkta av tips och erfarenheter från kamrater samt med vetskapen om att vi är många som stödjer varandra.  Genom att stärka branschorganiseringen i SAC hoppas vi att SAC långsiktigt ska växa i medlemsantal och inflytande.

På konferensen i Umeå 11-12 oktober kommer vi att följa upp vad som hänt sedan senaste konferensen och planera vad som ska hända inför nästa konferens (våren 2015). Vi kommer att diskutera hur vi organiserar på arbetsplatserna, vad som händer inom branschen och hur vi hanterar strid och konflikt med arbetsköpare. Det kommer även ges föresläsningar. Förhoppningsvis kommer det finnas en programpunkt med koppling till våra syskonorganisationer och hur läget är internationellt.

PRAKTISKA FRÅGOR OCH ANMÄLAN

Det är enkelt att resa till Umeå och vi blir många syndikalister som deltar. SAC står för resa, mat, boende och eventuell förlorad arbetsinkomst. Barnvakt kommer att ordnas för de som behöver. Anmäl ditt deltagande genom att klicka på länken nedan och fylla i webformuläret:

www.sac.se/anmalan

Efter anmälan kommer du få mer information om hur du bokar resa.

Sista anmälningsdag är 28 september 2014 men anmäl dig gärna redan nu. Anmälan via länken går till din lokala samorganisation (LS) och till SAC. Hör av dig till din LS om du vill ordna resa och deltagande på konferensen tillsammans med andra i din LS. Du deltar på konferensen som representant för din LS och din bransch.

Har du frågor gällande konferensen är du välkommen att höra av dig till SAC:s fackliga samordnare John Nordmark på fs@sac.se eller 08-522 456 35.