Leila Khaled 1 maj-talare i Stockholm

Den palestinska frihetskämpen Leila Khaled är en av talarna när Stockholms LS av SAC - Syndikalisterna firar 1 maj.

Internationalism är ett av den syndikalistiska arbetarrörelsens fundament. Vi anser att vi har mer gemensamt med arbetare världen över än med svensk ägarklass. Stockholms LS har därför en tradition av att varje år bjuda in en internationell talare på första maj. Tidigare talare har varit bland annat Wendy Pekeur från den sydafrikanska lantarbetarorganisationen Sikhula Sonke och representanter för projektet Ship to Gaza.

SAC Syndikalisterna förespråkar demokratisk facklig kamp på gräsrotsnivå. Våra egna talare på första maj berör olika aspekter av arbetsplatsorganisering. Genom att också lyssna till externa röster från andra sociala rörelser kan vi få en påminnelse om att kampen mot följderna av nyliberal kapitalism, globalisering och patriarkat kan ta sig vitt skilda former.

I år talar Leila Khaled på Stockholms LS förstamajfirande. Khaled är en världsberömd sekulär aktivist som hela sitt liv kämpat för jämställdhet, jämlikhet och ett fritt Palestina. I SAC:s internationella arbete finns en lång tradition av kontakter med Palestinska fackföreningar. Trots att ockupationen slagit sönder både infrastruktur och arbetsmöjligheter har dessa kontakter kunnat bevaras genom åren. SAC Syndikalisterna är också medlemsorganisation i projektet Ship to Gaza som syftar till att med fredliga medel bryta blockaden av Gaza och nå fram med förnödenheter till Gazas befolkning.

Frågor och svar:

Varför är Leila Khaled intressant?
Khaled har en massiv erfarenhet av olika former av kamp både för ett fritt palestina, för jämställdhet och bekämpande av klassklyftor. Hon är en världsberömd aktivist och talare.

Är Leila Khaled ett kontroversiellt val av talare?
Att en extern talare besöker oss på första maj betyder inte nödvändigtvis att vi delar alla talarens värderingar, men det betyder att vi är intresserade av att lyssna till talarens perspektiv på de sociala frågor som personen kämpar med.

Presskontakt för Stockholms LS förstamajfirande:
0762286309