Krafttag mot mobbning

I slutet av förra året var Karlstads LS drivande i Gullspångskonflikten. En kamp mot mobbning som nu dras till domstol. Karlstads LS har även polisanmält kommunen.

karlstads_ls_banner

I varje nummer av medlemstidningen Syndikalisten har vi fokus på en utvald Lokal Samorganisation (LS). I det senaste numret berättas Karlstads LS historia och här uppmärksammar vi Gullspångskonflikten 2013, som vi skrivit om tidigare (Karlstads LS kämpar mot mobbing i kommunen).

Vid kommunhuset i Hova manifesterar en grupp fackligt aktiva mot mobbing. Gunilla Åkerberg från Karlstads LS överräcker en förhandlingsframställan till kommundirektör Arvo Niiholm, som lovar att ta tag i problemen. Så såg det ut när TV4-nyheterna uppmärksammade Gullspångskonflikten.

Det hela började 2008. En kvinna, vi kan kalla henne Anna, hörde av sig till Karlstads LS och berättade att hon blivit mobbad på sin arbetsplats. Hon hade talat med Diskrimineringsombudsmannen (DO) som rekommenderat henne att gå med i Syndikalisterna. Karlstads LS tog sig an ärendet, förhandlade och lyckades ordna upp situationen, bland annat fick Anna tillbaka arbetsuppgifter som hon blivit fråntagen på osaklig grund.

2012 hörde Anna av sig igen. Mobbningen hade börjat om och företagshälsan var inblandad. LS kallade kommunen till ett möte där flera personal- och mellanchefer pratade om sin nolltolerans mot mobbing. Gunilla Åkerberg från Karlstads LS satt med.
– De menade att policyn gjorde det omöjligt att hon blivit mobbad, men det var uppenbart att Anna var utsatt för kränkningar. Bland annat hade arbetsledaren hotat henne med att det skulle ha kommit in en anmälning mot henne, men det visade sig sedan att den inte fanns.

Kommunens egna arbetsmiljöundersökning visade att få anställda trivdes. De anställda svarade i undersökningen att de var rädda och inte vågade prata om problem på jobbet.
– Vi bestämde oss för att uppmärksamma problemen, samlades åtta personer över tallrik soppa och gjorde upp riktlinjer för en mediestrategi, berättar Gunilla Åkerberg. Det var väldigt lyckat. Vi hade presskontakter på lokaltidningarna som vi kontaktade, sen gjorde vi flygblad och affischer och drog ihop folk och gick till kommunhuset.  Lokaltidningarna var på plats och även TV och radio. Kommunchefen kom ut och tog emot vår nya framställan och vi nådde ut med vårt budskap om att mobbning på jobbet är oacceptabelt.

Kränkningarna mot Anna kommer nu gå till domstol, dock inte via LS utan en extern jurist som medlemmen valt att bli företrädd av. Karlstads LS har polisanmält kommunen för mobbingen.