Kontorister krisinkallade till Stockholms Systembolag

Innan blockaderna hunnit träda i kraft försöker Systembolaget desperat att parera effekterna. Mycket är redan vunnet, säger företrädare för de systembolagsanställda.

Idag dök det upp fem kontorister från Systembolagets huvudkontor för att svettas med varulass på butiken i Hornstull och på butiken i Globen dök en mystisk ”praktikant” upp för att hjälpa till med varor. Också denna kom från huvudkontoret. Tidigare i vecka rapporterade syndikalisternas kassörer att Kopparbergs åkeri försökte tidigarelägga transporterna till butiken i Gullmarsplan.

- Det är roligt att höra med tanke på att Systembolaget för bara några dagar sedan gick ut med att vi bara var en handfull i Stockholm och inget att oroa sig för. Däremot ser vi kritiskt på att man gått ut till våra arbetskamrater och kallat blockaden för olaglig. Om man verkligen ansåg det, skulle nog Systembolaget ha lämnat in en fredspliktsinvändning vid det här laget, säger Jarl Keber på DFSA.

På Systembolagets intranät ViNet har fackföreningen Unionen vänt sig till Systembolagets anställda och förklarat att det är konstigt att DFSA vidtar stridsåtgärder, eftersom detta bör göras av det kollektivavtalsslutande facket.

- Vi behöver knappast påpeka att det är precis tvärtom. Som alla kollektivavtalsslutande fackföreningar är Unionen bundna av fredsplikt. Inte vi. Kanske är de lite avundsjuka trots allt för att vi lyfter frågor de inte lyckats hantera på 25 år? Säger Jarl Keber.

Blockaderna inleds över hela södra Stockholm från och med 07.00 18/6. Eftersom Systembolaget satt in så mycket resurser på att motverka effekten av blockaden har vi nya planer för vilka butiker som skall blockeras, men uppsamlingen och huvudblockaden sker 07.00 vid Systembolaget Hornstull.

Vi svarar gärna på frågor från journalister och allmänhet och har en presstjänst med nummer 076/228309 under blockaderna, säger han.

DFSAs krav för att avblåsa blockaden är desamma: Ett besked om hur Angelika, som tidigare blivit förbigången i löneutvecklingen trots utmärkta vitsord, skall kunna känna sig tryggt förvissad om att inga misstag sker vi d nästa lönerevision.

- I pressen har Systembolaget hävdat att man aldrig ansett Angelika ha haft för låg lön. Det är bara pinsamt. Vi vet vad som har sagts. Vi skickar med några talande transkriptioner av våra inspelningsprotokoll från förhandlingarna och uppmuntrar journalister att vända sig till oss för kopior av ljudfilerna, säger Emil Boss.

- Det är förjävligt att Systembolaget skall utsätta sin egen personal inom och utom facket för allt det här besväret. Det är inte direkt några mirakel vi kräver, säger Sara Olsson på DFSA.

DFSA, fackföreningen för Systembolagsanställda
dfsa@sac.se