Klimatkamp och syndikalism

Rättvisa på jobbet och en internationell kamp för bra arbetsmiljö är kopplat till en hållbar tillverkningsprocess i alla led. Att jorden bryts ned påverkar alla. Det är tydligt att klimatfrågan är en klassfråga när den rika tiondelen av världens befolkning står för 49 procent av utsläppen som förstör miljön.

”Det som kan verka effektivt är ofta mindre effektivt om man tar med i beräkningen all folkomflyttning, stadsombyggnad, kapitalförstöring och avfallshantering som produktionen förutsätter och ger upphov till”. Det finns att läsa i boken Syndikalismen (s.70)** av Sven Lagerström under rubriken effektivitet.
Lagerström beskriver två sätt för syndikalister att ta över produktionen från kapitalisterna. Och båda sätten behövs för att skapa en hållbar produktion. Att vi tar över produktionsapparaten som den sett ut under kapitalisternas ledning men att vi inte accepterar den miljöförstöring som är konsekvens av den. Vi bör utgå från att tillverkningen ska vara giftfri, resurssnål, småskalig, återbrukande och kollektiv; för att framtiden ska vara hållbar.

Även i SAC:s principförklaring* finns motivering till engagemang i klimatfrågan:

”Där kapitalismen tillåts härja fritt följer våld och förstörelse i dess spår, liksom en hänsynslös exploatering av naturresurser som hotar människors miljö och livsvillkor världen över.”

* SAC:s stadgar, kongressen 2012.  
** Sven Lagerström - Syndikalismen - en grundbok, Federativs förlag 1996, upplaga 3:1

Klimatstrejk Stockholm

Global strejk för framtiden

Fridays For Future är en rörelse inspirerad av Greta Thunberg och står bakom den svenska mobilisieringen för både Global Climate Strike For Future som hölls 24 maj och Earth Strike som ska hållas 27 september. De uppmanar också till klimataktioner varje fredag, som hålls på flera håll i Sverige och i övriga världen.

Fridays for future hörde av sig till SAC för att de ville träffa representanter från fackföreningsrörelser för eventuellt samarbete. Simon Hedelin (SO) och Gabriel Kuhn (CK) träffade några av dem. De upplevde ett genuint intresse av att koppla ihop klimatrörelsen med fackrörelsen. De var särskilt
nyfikna på Strike Back, strejkrättsfrågan och politiska strejker då de anser det är relevant för rörelsens planer.

Strejkande medlem
Peter Forsberg arbetar som lärare i naturkunskap på Runö folkhögskola, är miljö-
aktivist och medlem i Stockholms LS.
24 maj, under Global strike for future, valde han att strejka för klimatet hela sin arbetsdag kl. 8-16.  Peter börjar sin dag på Mynttorget där fler klimataktivister är på plats och visar sitt missnöje över klimatpolitiken.
– Jag har haft möjlighet att vara här några timmar ibland på fredagar och när det
varit sportlov och så. Men det känns som ett extra tryck, det inte är en vanlig demonstration, att man faktiskt strejkar på riktigt med varsel och löneavdrag. Det visar på allvar i frågan, säger Peter.

Peter Forsberg klimatstrejk

“Jag vill visa att det går och att man kan, och dra ur korken lite, så att nästa gång är det fler från oss”

Han tycker att klimatkampen inte ska lämnas till barn och ungdomar, vuxna måste också ta sitt ansvar. En stor del av det som behöver göras måste ske på våra arbetsplatser.
– Det har pratats i tiotals år om vad vi kan göra hemma. I och för sig är den biten också nödvändig men det räcker inte. Sen är det många som pratar om vad politiker ska göra, och sen det här som det för all del också pratas om men inte lika mycket, om företagen; förutom att man bojkottar de dåliga, vilket i och för sig också är bra, men jag menar att vi kan förändra direkt på våra arbetsplatser. Där har vi som fackförening en större möjlighet och en större vana också, att agera, fortsätter Peter. 

Desinformation
Att det finns en osäkerhet på vårt, och andra människors, deltagande i klimatkampen kan bero på påtryckningar från företag, tror Peter:
– Det har varit kampanjer emot frågan. Företagslobbyister som kör med samma taktiker som tobaksindustrin gjorde på sin tid när de skulle få folk att tro på att rökning inte orsakar cancer; desinformation och kampanjer från oljebolag och likande. Det är inte så konstigt att de som inte är insatta undrar och tvivlar. Men vid det här laget borde vi ha kommit så långt att det inte borde vara någon tvekan. Nu ser vi ju det rakt framför näsan också. Men det finns jobb att göra för oss också. Absolut!
Troligtvis kommer Peter strejka även 27 september. Denna gång ser han strejken som något som ska leda vidare till något större.
– Jag vill visa att det går och att man kan, och dra ur korken lite, så att nästa gång är det fler från oss.
Peter berättade att ytterligare en medlem från Stockholms LS strejkade denna dag och att flera kamrater fanns på plats för att stödja klimatstrejken. 

Varslet
Stockholms LS varslade om den politiska strejken på Runö folkhögskola. Här följer de krav som Fridays for Future ställer på Sveriges och världens regeringar och näringsliv, och som Stockholms LS ställer sig bakom: 

– Följ Paris-avtalet och IPCC-rapporter.
– Håll uppvärmningen till maximalt 1.5 grader Celsius.
– Fokusera på jämlikhetsperspektivet och klimaträttvisan, såsom detta tydligt uttryckts i Parisavtalet.
– Förenas bakom vetenskapen.

Klimatstrejk Stockholm

Klimatstrejk 27 september
Under centralkommitténs maj-möte i Malmö diskuterades om SAC ska varsla om strejk vid Earth Strike 27 september. Produktionsmakt kopplades till klimatpåverkan.
”För mig är det självklart att vi ska vara en del av det” och ”en möjlighet till organisering framåt” var en del av argumenten för vårt deltagande. Någon tänkte konkret på Earth Strike-dagen. ”Det är enkelt att göra. Vi kan profilera oss som facket som gör politiska strejker. Vi får cred från unga politiska aktivister. Det spelar ingen roll hur många som går ut i strejk, det handlar om ett budskap”.
Om det inte är många som strejkar är inte kostnaden ett problem.
”Men vi syns. Den politiska strejken blir en propaganda-grej helt och hållet. Längre fram kanske vi kommer till att det märks när vi strejkar”. Det följdes av att vi behöver bygga upp vår förmåga att strejka och det kan vara ett ”verktyg för att formulera kallet och ansvaret”.

”Vi får cred från unga politiska aktivister. Det spelar ingen roll hur många som går ut i
strejk, det handlar om ett budskap”

För att sammanfatta handlade diskussionen under CK-mötet om politisk strejk som verktyg, marknadsföring och hur det ska varslas om strejken. En bra diskussion som slutade med bifall för centralt varsel om politisk strejk under Earth strike 27 september.

Text & foto: Solveig Betnér
Informationsorganisatör