Internationell lantarbetarkonferens i Kapstaden

SAC:s sektion på Systembolaget är en del av kampanjen Rättvis Vinhandel. 23-25 februari samlas arbetare inom vinindustrin från Sydafrika, Argentina, Chile och Sverige i Kapstaden för en strategikonferens.

Strejkerna i Västra Kapprovinsen de senaste månaderna har varit större än några tidigare lantarbetarstrejker i Sydafrika. De har lyckats höja minimilönen. Men kampen för goda arbetsvillkor har växt långt innan dess. Rättvis Vinhandel är ett initiativ av arbetarorganisationer inom vinindustrin som levererar till de fem nordiska alkoholmonopolen.  

Kampanjen har arbetat för bättre företagsetiska riktlinjer för alkoholmonopolens import och en bättre förståelse för arbetsvillkoren. I fjol visade en rapport att upp till 77 procent av värdet av vinet som säljs i Sverige stannar i Sverige. Systembolaget sålde över 190 miljoner liter vin 2011 och 37 miljoner liter, en femtedel, kommer från Sydafrika. Chilenska viner står för 7 procent och argentinska 3 procent. En rättvisare fördelning där arbetarna får del av en större del av värdet är en nyckelfråga för kampanjen.

Sonia Sagredo är säsongsarbetare inom vinindustrin i Chile och representerar facket  Sindicato Interempresa Temporeros Agrícolas, (Facket för säsongsanställda inom jordbruk) samt den chilenska organisationen Ranquil. Hon säger:
- Det viktigaste för kampanjen är att visa upp villkoren för arbetare på vingårdar världen över. Jag hoppas att vi kan komma överens om strategier för vårt framtida arbete.  

Raimundo Laugero från UST-MNCI i Argentina lägger till att en annan nyckelfråga är matsuveränitet och rätten till mark.
– I Argentina utvidgas vingårdarna och tar mark från ursprungsbefolkning och lokala småbönder.

Konferensen samlar representanter från:  ANAMURI och Ranquil/ Sindicato Interempresa Temporeros Agrícolas, Chile, MNCI/UST Mendoza, Argentina, Sikhula Sonke, CSAAWU, SPP, South Africa, SAC Syndikalisterna, Afrikagrupperna, Sweden. 

Patricia Dyata, generalsekreterare för Sydafrikanska lantarbetarfacket Sikhula Sonke poängterar att även lokala vinproducenter har ett stort ansvar för arbetsvillkoren.

– En stor del av profiten går utomlands, men man ska inte glömma att det också finns mycket som gårdsägarna här i Sydafrika kan göra för att förbättra arbetsvillkoren. Gårdsägarna har ett stort ansvar för arbetarna som producerar deras viner, säger hon.

Ett tidigare internationellt kampanjmöte hölls i Santiago de Chile 2011 med representanter för alla fem nordiska monopol. Systembolaget bjöds in till konferensen men hade ingen möjlighet att delta denna gång.

/Pressmeddelande 2013-02-21

För mer information, kontakta:
Agnes Nygren informatör Afrikagrupperna +27 82 5507441
agnes.nygren@afrikagrupperna.se