Insamling till ockuperade Vio.Me

SAC startar insamling till den ockuperade fabriken Vio.Me i Thessaloniki. Pengar behövs till nödvändiga juridiska processer. Sätt in ditt bidrag på: 809923-6. Märk inbetalningen ”ESE”.

20130725_125050_FX_web

Nu startar SAC en andra omgång av insamlingen till den ockuperade fabriken Vio.Me i Thessaloniki. Arbetarna på Vio.Me har sedan ett år tillbaka drivit produktionen under självförvaltning sedan ägarna stuckit med stora skulder till arbetarna. Nu behövs pengar till juridiska processer för att kunna uppta de delar av produktionen som ägarna hävdar patent på, och som skulle få omsättningen på fabriken att öka rejält. Vio.Me har fått stor uppmärksamhet runt i världen, som ett exempel på hur arbetare kan ta makten över sin arbetsplats. Nu behövs hjälp för att de ska kunna fortsätta!

Sätt in ditt bidrag på SAC:s internationella solidaritetsfond: 598-8829. Märk inbetalningen ”ESE”.

I samband med att SAC startar en insamling till stöd för kamraterna på företaget Vio.Me i Grekland avslutar vi kampanjen för klädarbetare i Bangladesh. Vi fortsätter dock den insamlingen till och med mars månads utgång, så det finns fortfarande möjlighet att bidra ekonomiskt. Märk då inbetalningen ” Klädarbetare i Bangladesh”.

Mer info på: www.viome.org

SAC:s
Internationella kommitté
ik@sac.se