Fota din arbetsplats

I SAC är det vi på golvet som är facket - och det vill vi ska synas. Därför söker vi bilder från just din arbetsplats.

Har du en bra bild från jobbet, från strider eller andra fackliga aktiviteter? Alla bilder är av intresse och läggs till SAC:s bildarkiv for publicering i vårt interna material.Ta fram kameran eller mobilen och fota loss på jobbet! Skicka bilderna till: syndikalisten@sac.se

Det finns även en facebookgrupp för medlemmar i LS av SAC och SUF, där du kan lägga upp bilder direkt: SAC - Fota din arbetsplats (Inget sprids utanför gruppen utan fotografens medgivande och du måste vara medlem i gruppen för att se bilderna.)

Vill du delta i en fototävling?

Redaktionskommittén i Stockholms LS anordnar just nu en fototävling och de tio bästa bidragen kommer att visas på en utställning i Stockholm i maj.

Ta bilder av din arbetsplats. Ta bilder på dina kollegor i arbetet. Ta bilder på dig själv. Leta fram allt: färg eller svartvit, fota med kamera eller mobiltelefon. Tema för tävlingen är ”Min arbetsplats” och priser utlovas för de tre bästa fotografierna.

Skicka tävlingsbidragen till: red.stockholm@sac.se senast 28 februari 2013

Fota så högupplösta bilder som möjligt. Om dina bilder är för stora för att skickas via mail använd http://sprend.com

Fotograferna ger tillstånd att Stockholms LS redaktionskommitté använder inskickade bilder i Organisera! samt i SAC:s övriga interna och externa mediaverksamhet.