Fortsatta aktioner mot Aleris

Kampen mot övervakning i hemtjänsten fortsätter. De syndikalister som lockoutats sedan de vägrat använda övervakningssystemet ParaGå delade idag ut flygblad vid Hornstull i Stockholm.

Medlemmarna i SAC:s driftsektion på Aleris hemtjänst har vägrat att använda ett nytt övervakningssystem kallat ParaGå. Systemet innebär att personalen stämplar in och ut hos varje brukare med hjälp av en mobiltelefon med GPS. Så registreras exakt hur många minuter som den anställde har utfört sina arbetsuppgifter på och hur lång tid hon tar på sig att gå mellan brukarna. Införandet av ParaGå har väckt starka protester från hemtjänstanställda i hela landet och det som händer på Aleris är bara en tillspetsad del av en större konflikt. I insändare, debattartiklar och intervjuer berättar hemtjänstpersonal att de känner sig stressade och övervakade.

Idag från klockan 16 stod de lockoutade syndikalisterna vid Hornstull och delade ut flygblad tillsammans med andra hemtjänstarbetare och sympatisörer.

Här kan du läsa en debattartikel i Aftonbladet där lockoutade Dennis Jörnesten skriver med egna ord om övervakningen och stressen.

Här kan du läsa ETC:s bevakning av tidigare aktioner.