Facklig HBTQ-grupp bildad i Stockholm

En nybildad facklig HBTQ-arbetsgrupp söker nu efter medlemmar som vill veta mer om gruppen, hjälpa till att sprida information och ge stöd åt HBTQ-kamrater inom SAC.

Från och med augusti 2010 håller arbetsgruppen sina möten i Stockholm den sista söndagen varje månad klockan 17.00 (Stockholms LS lokal). Där bjuds det på kaffe, te och mackor och tillsammans diskuterar och stödjer gruppen sina kamrater och varandra för att se hur facket kan gå vidare och bekämpa ofriheten.

Inom SAC måste det finnas fler människor som anser att normativet inte är förenligt med den ideologiska grund SAC har. Hör av dig till gruppen om du håller med och är intresserad av att arbeta med HBTQ-frågor.

Alla får plats och behövs i vår HBTQ-grupp, liksom i kampen för allas rätt till att leva i frihet och trygghet på sina jobb.

Obs! Nästa möte äger rum i Stockholms LS lokal den 29 augusti 2010 klockan 17.00!

Stockholms LS HBTQ-grupp

Hemsida: http://www.sac.se/ls/stockholm/kommittéer/hbtq
E-post: hbtq.stockholm@sac.se