Diskriminering dras till Arbetsdomstolen

En medlem i Malmö byggsyndikat nekades jobb enbart för att han är praktiserande muslim. Nu stäms företaget till Arbetsdomstolen för diskriminering samt förhandlingsvägran.

Medlemmen blev nekad jobb pga att han är praktiserande muslim. Han blev lovad anställning på företaget, men när han berättade om sin tro blev han kallad till en intervju som enbart handlade om det problematiska i att han var muslim. Efter intervjun fick vår medlem beskedet att anställningen inte längre var aktuell.

Malmö Byggsyndikat har kallat till förhandling vilket företaget vägrat. Nu stäms företaget till Arbetsdomstolen för diskriminering samt förhandlingsvägran.

- Ärendet handlar framförallt om rätten till arbete. Arbetsköparen i ärendet visar sig genom sitt handlande ha fördomar både mot muslimer och allmänt mot arbetarklassen. Och arbetsköparen har makt att låta fördomarna styra sitt beslut att inte anställa byggsyndikatets medlem. Det är bra att Malmö byggsyndikat vill driva frågan, säger John Nordmark, syndikatets juridiska ombud i Arbetsdomstolen.

http://www.lag-avtal.se/…/stamningsansok…/article3925239.ece