Civilkuragepriset 2019

Civilkuragepriset 2019 tilldelas Anna-Karin Engström. Hon gav kollegorna mod att gå samman och protestera mot en livsfarlig arbetsmiljö. Anna-Karin vill inspirera andra till att kämpa för demokrati, gemenskap och säkerhet på sina arbetsplatser.

– Jag är stark.
Anna-Karin svarar på frågan varför hon är den som tar tag i problemen på jobbet. Hon är boendestödjare på Vårby Allé boendeenhet i Stockholm. De som bor där har en neuropsykiatrisk funktionsvariation med ett utåtagerande beteende. Fysiskt våld förekommer dagligen.

Anna-Karin Engström civilkuragepriset 2019

Hur kändes det att få priset?
– Det har ju varit så himla mycket på vår arbetsplats så jag har inte riktigt kunna ta till mig det här. Det jag sa var väl  ”ja, ja, men nu måste jag köra vidare här”. Det var liksom centrum i mitt liv på något sätt för det var helt galet som vi hade det på arbetet. Men det är jätteroligt, svarar Anna-Karin.

Larmade facket
Anna-Karin kände att hon var tvungen att ta tag i arbetsmiljön när skadorna på personalen ökade.
– Så gott som alla har fått någon skada. I vissa fall är det blåmärken och någon reva. Men vi hade också allvarliga skador. Jag själv har fått en kotkompression i ryggen.
Anna-Karin fortsätter att räkna upp skador som personalen fått: frakturer, diskbrock, muskelinflammation, ögoninfektion, svullnader, blåmärken och smärta.
– Men sen finns det också den psykiska delen. Men i och med att skadorna nonchalerades av vår chef så fick jag nog tillslut.
Anna-Karin ringde sin fackförening Stockholms LS av SAC. Det beslutades att en enkät om arbetsmiljön skulle genomföras med personalen.
– De svaren vi fick var oerhört skrämmande.
13 av 24 anställda besvarade frågorna. 11 arbetare svarar att det förekommer våld från brukare dagligen och 12 personer är rädda för att dö på jobbet.

Äntligen någon som lyssnar
När Stockholms LS fått Anna-Karins historia berättad för sig och problemen hade uppmärksammats var reaktionerna från kollegorna blandade.
– De var rädda att det skulle komma fram. Men glada att det äntligen är någon som lyssnar. Man hoppades på förändring, säger Anna-Karin.
Ett åtgärdsprogram har tagits fram sedan enkätens resultat visades.
– Det har tagits itu med vissa av de allvarligaste bitarna för att förhindra skador.
Anna-Karin säger att vissa delar är bra men att ingenting kommer fungera förrän chefen försvinner och de kan börja om.
– Vi har krävt hennes avgång.
Regionchefen anser att boendeenhetens chef är den mest kompetenta och ville inte bemöta arbetarnas önskemål. Ledningen ville invänta resultaten från den handledning som Huddinges personalhälsa ska hålla i. Då försökte arbetarna istället få en tillfällig oberoende chef under den tiden men det gick de inte heller med på.

Inget skyddsstopp
Fredagen före samtalet med Anna-Karin hoppades hon och kollegorna på ett skyddsstopp efter att de pratat med Kommunal, som är majoritetsfacket på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket har en policy att möten med dem ska ske i deras egna lokaler. Arbetsledaren på boendet och chefen åkte iväg tillsammans med en person som skulle arbeta på fredagskvällen med den brukare som var aktuell för skyddsstoppet, samt två boendestödjare som var lediga den dagen.
– De säger att det är bra, nämner inte utåtagerande och utbrott. Och huvudskyddsombudet säger inget. Det är så det ser ut.
Det blev alltså inget skyddstopp. Anna-Karin berättar att informationen kring mötet med arbetsmiljöverket undanhålls för övrig personal.
    När Kommunals ordförande i Huddinges sektion fick se resultatet från enkäten erkände han att det inte var bra.
– Vi vill nå samma mål helt klart. Det känns väldigt bra att vi inte är fiender, att vi kan kommunicera, säger Anna-Karin.
Tidigare har situationen med Kommunal varit förfärlig, tycker hon. Chefen har skapat egna historier om arbetssituationen som facket har svalt utan att själva granska arbetsmiljön.

Personal får kritik och varningar
Anna-Karin har arbetat på boendet i fyra år och trivs med brukarna, de som bor där hon arbetar och som behöver stödet från personalen. Det största problemet med arbetet är chefen, enligt henne.
– Efter att enkäten gjorts har jag blivit inkallad och fått klagomål på arbetet, berättar Anna-Karin. Jag är ständigt förföljd, men jag visste att det skulle bli så. Så lätt går det inte.
Hon beskriver en arbetsledare som håller chefen om ryggen. Chefen spelar ut folk mot varandra och varningar ges godtyckligt. Personalen vågar inte säga emot chefen och de kallas ofta in enskilt till henne och uppmanar till skvaller. Flera arbetare på boendet som har klagat på den ohållbara situationen på jobbet har fått kritik av chefen för sitt arbete. Det har också förekommit att personal arbetar fler timmar än vad som är tillåtet.

Hur länge har arbetsmiljön sett ut så här?
– Den senaste chefen tillträde för tre år sedan. Det är ständig nedrustning på arbetsmiljön. Först i början tyckte vi att det var bra på ett sätt för det var mycket övertid, speciellt hos en brukare. Hon minskade ner där och det var bra. Men sen fortsatte hon, berättar Anna-Karin och fortsätter:
– Jag kommer gå vidare. Att arbeta såhär det går inte. Vår chef har skapat en plattform som tillåter att människor blir oense.
I början av september beslutade Stockholms LS att att polisanmäla chefen för arbetsmiljöbrott. Enligt det fackliga ombudet, Emil Boss, är det chefens ansvar att se till att de anställda inte blir allvarligt skadade och riskerar sina liv på arbetsplatsen.

Har du varit lika engagerad i tidigare arbeten du haft?
– Dåliga chefer, det finns det många av. Det har hänt att jag bidragit till att de har fått avgå. Jag går rakt på sak och det uppskattas ju inte, sen är ju frågan vad som är gångbart beroende på vem man pratar med.
Samma dag som intervjun med Anna-Karin ska hon prata med Stockholms LS fackliga ombud och diskutera hur de ska gå vidare med Vårby Allé boendeenhet. En välförtjänt tre veckors semester var också på intågande. När det gäller de 10 000 kronor som civilkuragepris-tagaren får vill Anna-Karin att de ska gå till något som känns rätt.
– Jag hittade en organisation som heter Fair Action. Det är en ideel förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. De granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Det tycker jag känns bra.

Solveig Betnér
Informationsorganisatör SAC

Motivering och mer information om civilkuragepriset

Läs mer om situationen på Vårby Allé boeendeenhet:

Mitt i (Huddinge) 12 september:
Personalen: ”Vi är rädda för våra liv”
Chefen polisanmäls för arbetsmiljöbrott

Arbetaren 13 september:
Boendepersonal fruktar för sina liv

Expressen 16 september:
Anställda på gruppboende larmar: ”Oroliga för våra liv”