Civilkuragepriset 2012 gick till Warrent Lorena

Warrent Lorena Estrada Lara avslöjade slavliknande arbetsförhållanden på City Städ och Unica Personal samt  att arbetarna ständigt levde under skräck för repressalier från arbetsköparen.

Warrent Lorena Estrada Lara arbetar åt City Städ och Unica Personal på Sandhamns Seglarhotell
I juni 2012 avslöjade hon för sin fackliga organisation (Stockholms Restaurang och Hotellarbetarnas Syndikat av SAC) att ett 20-tal arbetare som arbetar för flera maffia-styrda bemanningsföretag med städning och diskning på ca 10 olika restauranger och hotell i Stor Stockholm egentligen arbetade under slavliknande förhållanden där rädsla för repressalier från arbetsköparens sida ledde till att missförhållandena inte avslöjades.

Efter misshandeln mot hennes fackliga representant pågick det en skrämselpropaganda där släktingar till arbetsköparna hotade med misshandel och utvisning av alla de som avslöjade för sin fackliga organisation eller till företagets kunder de verkliga anställningsförhållandena.

Lorena har dock lyckats ingjuta mod och civilkurage i några av hennes arbetskamrater som nu vågat träda fram och (än så länge anonymt) avslöjat deras arbetssituation för den fackliga organisationen.

Hon är en värdig arvtagare av den tradition som kännetecknade Björns anda av att visa mod och civilkurage och ta till strid mot förtrycket på hennes arbetsplats, lyder SACs Arbetssutskotts motivering till priset.