Bonniers byter fast personal mot inhyrd

Punktstrejk på boklagret. Bonniers VD konfronterad. Lagerpersonal på Bonniers boklager Samdistribution genomförde 8 mars en två timmar lång strejk i protest mot den rådande personalpolitiken.

Bonniers VD Jakob Dalborg gjorde ett besök på boklagret och möttes av sektionens banderoll med texten "Ja till fasta jobb! - Nej till bemanningsföretag!". Personalen delade också ut flygblad där de skriver att de i likhet med 81% av LO:s medlemmar är beredda att gå ut i en längre strejk för begränsning av bemanningstrenden.

Lagerpersonalen protesterar mot den rådande personalpolitiken, som bland annat innebär oskäliga löneskillnader och att fast personal byts ut mot inhyrd.

Under 2010 planerar Samdistribution att göra sig av med upp till 20 personer. Det innebär en personalminskning på 25 procent. 14 personer har redan sparkats och dessa har nu blivit ersatta av 14 inhyrda från bemanningsföretag.

Mycket tyder på att uppsägningarna är en del av en långsiktig strategi att omvandla fast arbetsstyrka till inhyrd. För de anställda innebär det i långa loppet en oacceptabel dumpning av arbetsvillkoren. Ytterligare ett slag mot de som är kvar är sättet på vilket omorganisationen har gjorts och som har inneburit omplaceringar av de anställda utan att tillfråga dem eller ens ta hänsyn till hur det påverkar arbetsmiljön. Under mötet med Jakob Dalborg förnekades det att det funnits inhyrda på lagret, exempelvis i Måndags. Men lagerpersonalen kan tydligt intyga att vi arbetade sida vid sida med en grupp arbetare från bemanningsföretag.

81 procent av LO:s medlemmar är beredda att strejka för att stoppa bemanningsföretagen. Också sektion Samdistribution är beredda att strejka. Tillsammans med 29fackklubbar och sektioner inom LO och SAC deltar sektionen i det fackliga uppropet för fasta jobb och mot bemanningsföretag – "Jobbupproret."

/Sektion Samdistribution av SAC Syndikalisterna

www.jobbupproret.se