Bonnier avskaffar personalens yttrandefrihet

På fredag öppnar Bonniers konsthall för säsongen med en utställning av den franske konstnären Aurélien Froment. Bonnier gillar att framställa sig som ett liberalt företag. Man säger sig värna yttrande- och tryckfriheten för konstnärer, författare samt journalister.

Samma vecka har företaget – koncernen på ett av sina bolag, Samdistribution – dock infört en ny informationspolicy som avskaffar yttrande och tryckfriheten för företagets anställda.

Syftet är att stoppa anställda på koncernens boklager Samdistribution från att ta del av fackliga flygblad och tidningsartiklar som kritiserar företagets löneklyftor. Policyn är skriven av VD:n Anders Kandelin och innebär att ingen information får spridas på företaget av någon förutom cheferna. Samdistribution använder sig av ett individuellt lönesystem så att det kan skilja upp mot 8000 kr mellan lagerarbetare som utför samma arbete och arbetat lika länge. Den som är kritisk mot exempelvis arbetsmiljön straffas genom uteblivet lönepåslag.

– Åsiktsfrihet och rätten att säga den är grundlagsstadgad. Det är ett brutalt ingrepp att sätta munkavle på sina anställda. Det liknar inte den bild av demokrati som man lär sig skolan. Även rätten att på sitt arbete vara medlem i en fackförening och att verka för den är lagligen reglerad. Det är beklagligt när företagsledare tror att de är minidiktatorer och Bonniers ledning agerar som om de hörde hemma i en annan tid, säger Axel Green ansvarig utgivare för dom förbjudna flygbladen och fackligt ombud för Sektion Samdistribution.

I samband med öppningen av konsthallen kommer facket finnas på plats för att informera om att man också gillar konst och kultur. Men vi vill ha rättvis lön och yttrandefrihet på jobbet. Såväl förbjudna flygblad som Bonniers ”Informationspolicy på Samdistribution” kommer finnas för besökare och media att ta del av, klockan 17:30 på Bonniers Konsthall, Torsgatan 19.

Sektion Samdistribution

Sektion Samdistribution är en del av Solna LS av SAC och organiserar 25 % av de fackligt anslutna på Samdistribution. Sektionen inledde i slutet av augusti den första strejken på företaget, sedan företaget bildades 1960.

SAC är en facklig kamporganisation, byggd av arbetare, till försvar av våra gemensamma intressen på jobbet.

Det som särskiljer SAC är att vi är uppbyggda enligt syndikalistiska principer om lokalt självbestämmande, solidaritet och delaktiga medlemmar för att motverka central myndighetsutövning, byråkrati och korruption inom facket.
SAC bildades 1910 som en reaktion mot toppstyre, inkompetens och eftergiftspolitik inom den traditionella arbetarrörelsen.