Blockad mot betyg enar arbetskamrater

Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar har utlyst blockad mot betyg för att motverka splittring på jobbet.

Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar har utlyst blockad mot det individuella utvecklingssamtal som varje anställd på MTR ska ha. Sektionen är inte principiellt emot utvecklingssamtal men emot betyget som delas ut under samtalet.

Blockaden innebär att medlemmen säger till sin chef att hon inte kommer gå på utvecklingssamtalet eller ta emot ett betyg. Samtidigt föreslår medlemmen att hon kan utföra sitt riktiga jobb istället. Betygen är på skalan 1-5 och de anställda bedöms bl.a. för sin servicekänsla, sin lojalitet mot företaget, hur snabbt man jobbar osv.

- Betyget sätts godtyckligt av närmsta chef. Det säger sig själv att de som är kompis med chefen får högre betyg och att de som orkar stressa och springa, de som har bättre fysik, får högre betyg. MTR använder sig av Mystery Shoppers för att spionera på anställda, och har man stökigt i spärren, eller om man har en arbetsskada och jobbar långsammare, riskerar man lågt betyg, förklarar Mira Gartz i sektionen.

Betyget är lönegrundande för de med individuell lön. De flesta i driftsektionen har dock lönestege och frågan är varför de då ska få betyg. Sektionen anser att detta är en förberedelse till att införa individuell lön i alla yrkeskategorier, vilket även bekräftas av de andra facken i tunnelbanan. DSTS blockerar mot betyget för att medlemmarna vill ha kvar sin lönestege och slippa förnedringen av att bli betygssatt för sitt arbete och för att behålla den koda kamratandan arbetskolleger emellan.

DSTS blockad kommer ligga kvar tillsvidare. Läs mer på sektionens hemsida.