Bernskonflikten utvidgas internationellt

Berns salonger är sedan 26/2 satta i blockad av Stockholms Restaurang och hotellarbetarsyndikat. Berns har vägrat komma till förhandlingsbordet och söka dialog och kompromisser. Brukligt på arbetsmarknaden är att dylik tvist löses mellan parterna genom förhandling. Mer ovanligt är att frågan dras till arbetsdomstolen eller går till facklig konflikt.

Beslutanderätt om konflikten äger endast städarna på Berns i enlighet med direktdemokratiska principerna inom SAC. Det är också till dem ett eventuellt utköp skulle gå. Utköp är en av de vanligaste lösningarna av anställningstvister på svensk arbetsmarknad.

Vi har försökt vara konstruktiva och gett Berns flera olika förslag på lösning på en nivå som vi tycker är rimliga, sedan är ju tanken att man skall förhandla, men Berns kommer ju inte till förhandlingsbordet. Det tycker jag är tråkigt, säger Jorge, som städat på Berns under två olika företagsbeteckningar.

Det enda som är ovanligt i städarnas krav är att Berns skall ta ett ansvar för dem trots att de arbetat för underleverantörer. Detta krav har stark moralisk grund då Berns själva flyttat städarna mellan tre olika bemanningsföretag medan deras arbete fortsatt i Berns lokaler.

Solidariskt ansvar

I Norge hade Berns agerande under dessa år inte varit möjligt. Som anpassning till den nya arbetsmarknaden där nyinvandrade ofta utnyttjas av företag via olika bemanningsföretag har man i Norge 2009 infört en ”lag om solidariskt ansvar”.

Vi kräver en sådan lag i Sverige och Bernsexemplet visar tydligt upp varför det behövs starkare rättsligt skydd för människor som våra medlemmar på Berns. Berns har haft en städad och laglig moderverksamhet och sedan lagt ut de kriminella delarna på entrepenad, säger Ruben Tastas Duque på Stockholms Restaurang och hotellarbetarsyndikat.

Syndikatet tar kraftigt avstånd från Berns utspel kring att fackföreningen bedriver utpressning genom hot och våld mot företaget. Facklig blockad och aktiv bojkott är en stridsåtgärd som används av arbetare världen över. Konflikten är beslutad i behörig ordning och lagligt varslad.

Syndikat har goda kontakter med fackföreningar världen över och frågan om det nya prekariatet på den globala arbetsmarknaden berör arbetare jorden runt. Vi har inlett en internationell dialog och kommer samarbeta för att lyfta fram frågan om solidariskt ansvar.

Stockholms Restaurang och hotellarbetarsyndikat

Pressmeddelande 2010-06-09