BLOCKAD MOT KUNGSBACKA KOMMUN

Göteborgs LS Social- och vårdsyndikat har satt lägerverksamheten i Kungsbacka kommun i blockad. Kungsbacka kommun förvandlade jourtid till ”fritid”, men tvingar ändå personalen att stanna på arbetsplatsen dygnet runt. ”Fritiden” måste sedan arbetas in med upp till 36 timmar i månaden – gratis. Nu sätter personalen på ett helgläger för barn med särskilda behov gratisjobbet i blockad. Här är SoV-syndikatets pressmeddelande. 

Vi inom Social- och vårdsyndikatet i Göteborgs LS av SAC - Syndikalisterna går i dag (måndag den 25/4) kl 14:00 ut i blockad i samband med pågående förhandling med Kungsbacka kommun till följd av ändrade arbetsförhållanden för berörda medlemmar; det är en olycklig situation som vi menar är lämplig att allmänheten får vetskap om.

Inför sommaren 2015 löpte ett lokalt kollektivavtal mellan Kommunal och Kungsbacka kommun ut som gällde för personal inom lägerverksamhet för ungdomar som omfattas av LSS. Det lokala avtalet reglerade bland annat arbetstiderna och det krav på dygnsvila som finns i Arbetstidslagen (ATL); detta för att verksamheten pågår under helger mellan fredag-söndag och kräver, till sin natur, full närvaro. Effekten av detta bortfall är allt annat än lovliga.

Till att börja med så menar Kungsbacka kommun att den personal som är "fast anställd" (tillsvidare-anställning) inte längre fullgör den arbetstid som de får betalt för, detta då de nu har ett brott mellan arbetspassen fredag till lördag, och lördag till söndag - den nu obligatoriska dygnsvilan. Därför har de ställt kravet att personalen måste arbeta igen dessa timmar, gratis, inom annan verksamhet. Trots detta så hävdar de att personalen absolut inte får lämna lägergården under natten. I kommentarerna till ATL så definierar Arbetsmiljöverket arbetstid så här: "[...] med arbetstid menas enligt lagen att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete eller är beredd att börja arbeta om det behövs". Vi menar därför att med denna förståelse av arbetstid att detta är i paritet med livegenskap och total galenskap; för en person som har en sysselsättningsgrad på 100% innebär det att hen skall jobba 36 timmar i månaden, gratis, inom annan verksamhet, utöver de nästan 160 timmar som denna redan fullgör i lägerverksamhet. För timvikarier har denna förändring medfört en lönesänkning på närmare 1500 kronor.

I förhandling med Kungsbacka kommun uttrycker de att den situation som uppstått är "olycklig", men de lägger över allt ansvar på Kommunal varför det inte längre finns något kollektivavtal. I ATL 19 § står att läsa "Kan kollektivavtal som avses ... inte träffas, får Arbetsmiljöverket medge avvikelse ... om det finns särskilda skäl för det". Vi menar därför att om de verkligen var måna om sina medarbetare och tycker att situationen är "olycklig" så borde de rimligtvis ha sökt dispens för att verksamheten skall fungera som tänkt. Men de vägrar blankt fullborda sitt ansvar om personalens välmående, antagligen då detta är en situation där Kungsbacka lyckas suga ut gratis arbetskraft och tjänar in pengar.

Den tredje och sista frågan som vi vill beröra är det att det inte finns några jourrum för personalen att tillgå enligt de direktiv som Arbetsmiljöverket har utfärdat, det betyder att personalen som inte har nattansvar får improvisera sovplatser, allt från att ligga på golvet på en madrass, till en soffa eller i det enda lediga rummet som för närvarande används som lager för verksamheten, det andra som är avsett som vilorum används av en ungdom. När vi påpekar detta så menar gruppchefen Henrik Andersson att de två rum som finns att tillgå är tänkta som jourrum och att om inte ungdomen klarar av att dela rum med en annan ungdom så "kanske denne inte har på läger att göra". Vi tycker att detta är förkastligt.

Konsekvensen av detta är att likna vid ett gisslandrama, där lägerledare, med flera års erfarenhet av att jobba med dessa ungdomar, har tvingats säga upp sig för att de inte längre har råd att jobba inom lägerverksamheten. Detta drabbar i sista hand, och hårdast, de ungdomar som har ett stort behov av trygghet och kontinuitet. Det som har hänt är anmärkningsvärt på flera sätt, dels varför Kommunal hanterat situation så som de gjort och inte kämpat för att förnya det gamla avtalet, då denna situation har gått ut över flertalet av deras medlemmar. Men framför allt vill vi lyfta fram Kungsbacka kommuns nonchalanta beteende som går direkt ut över den personal som de bär ansvar för och den attityd jämte de ungdomar som deltar i lägerverksamheten. Vi ser även en helt ny grad av utsugning på arbetsmarknaden av arbetsköpare där Kungsbacka kommun går i aggressiv framkant av att utnyttja det tomrum som uppstått med en tanke om arbetsmarknaden som en vilda västern där de kan göra precis som de vill.

Simon Hedelin 
Representant för Social- och vårdsyndikatet i Göteborgs LS av SAC - Syndikalisterna

Christian Andersson
Arbetstagare i lägerverksamheten tillika medlem i Göteborgs LS

Veronica Börjesson
Arbetstagare i lägerverksamheten tillika medlem i Göteborgs LS

För mer information kontakta i första hand SoV-syndikatet eller Göteborgs LS.
SAC:s presstelefon: 08-522 45 637 / 070-444 7240