Arbetsdomstolen: Ingen kvinna diskriminerad

En ny granskning visar att det är näst intill omöjligt att få igenom i Arbetsdomstolen att en lön är orättvis – Ett hån mot alla kvinnor, säger SAC:s Generalsekreterare Liv Marend.

I en artikel i Arbetet 13/9 går Johanna Wreder igenom diskrimineringsfall i Arbetsdomstolen med uppseendeväckande resultat. Enligt Arbetsdomstolen förekommer ingen lönediskriminering grundad i kön. Det är nämligen näst intill omöjligt att få igenom att en lön är orättvis. Sedan Jämställdhetslagen tillkom 1984 har endast två kvinnor fått rätt i domstolen. Detta trots att löneskillnaderna mellan könen idag är på samma nivå som för ett hundra år sedan.

-Det är rent ut sagt för jävligt, säger Liv Marend, SAC:s Generalsekreterare. Alla ser att det sker en orättvis fördelning och ändå saknar Arbetsdomstolen verktyg för att rå på problemet. Det är upprörande, även om det knappast är överraskande för oss syndikalister. Löneskillnaden mellan könen var fjorton procent år 1912 och fjorton procent år 2012. Det är verkligen tur att SAC inte är bundet av några löften om samförstånd och att vår fackliga verktygslåda rymmer mer än Arbetsdomstolen och Diskrimineringsombudsmannen. De här strukturerna är ett hån mot alla kvinnor.