8 mars: Kvinnostrejk!

Den 8 mars 2017 går vi ut i strejk! SAC kommer varsla kvinnliga medlemmar i en 24 timmar lång politisk strejk på internationella kvinnodagen. Vi gör det för att vi har fått nog. Nog av att kvinnors arbete värderas lägre på arbetsmarknaden. Nog av högerpopulismen som hotar våra rättigheter. Nog av att kvinnor utsätts för våld i hemmen och det offentliga! Vi tänker ta tillbaka kvinnodagen och göra den till en kampdag. Kvinnodagen instiftades av arbetarrörelsen, och handlar inte om att visa lite extra uppskattning, utan om att vi ska få alla rättigheter som män tar för givna.

*** English below***

SAC kommer alltså varsla om en 24-timmars politisk strejk, den 8 mars 2017 klockan 00:00 – 24:00, för alla kvinnliga medlemmar som arbetar i privat sektor. Undantagna är tyvärr alltså kvinnor anställda i offentlig sektor. Läs varför under rubriken “Politisk strejk”. Om en arbetskamrat på ditt jobb strejkar men inte du, har du en så kallad rätt att vara neutral – att du inte behöver täcka upp för den strejkande. Läs mer nedan under ”Fredsplikt” och ”Neutralitet”.

Beslutet att börja varsla centralt togs på SAC:s kongress 2015. Det centrala varslet ser vi främst som en symbolhandling – som ett sätt att synas, skapa debatt och sticka ut hakan. Det är också, förhoppningsvis, ett sätt att sätta våra lokala varsel i ett större sammanhang. Vi hoppas också att det kan skapa en trygghet för de som inte har så stor erfarenhet av att strejka.
Eftersom det är upp till varje LS, syndikat, sektion och medlem att besluta om de vill strejka, så är det svårt att beräkna hur omfattande strejken kan tänkas bli. Vi vet alltså inte hur stor påverkan den kommer ha på arbetsplatserna – kanske ingen alls. Men det ska inte ses som ett misslyckande. Oavsett hur det går så har vi visat att vi tar Kvinnodagen på allvar, samt fått erfarenheter att dra nytta av i framtiden. 

Andra aktiviteter

Det finns förstås massor av saker man kan göra på 8 mars, om man vill göra något annat än att strejka, eller inte får strejka. Här är ett par exempel som inspiration:

 • Lägga ut informationsblad på sin arbetsplats.
 • Bära en knapp/tröja som stöd på sin arbetsplats.
 • Dela vår reklam i sociala medier.
 • Delta i flygbladsutdelning och sätta upp klistermärken.
 • Organisera en facklig verkstad eller föreläsning med fokus på feminism på arbetsplatsen.
 • Organisera en manifestation och demonstration.
 • Organisera en namninsamling eller en stödfest för exempelvis en lokal kvinno -jour.
 • Skriv en debattartikel/insändare till lokaltidningen.

Om politisk strejk 

Om en strejk inte handlar om en fråga som hänger ihop specifikt med arbetsplatsen, är den att betrakta som en politisk stridsåtgärd. Strejken är alltså inte riktad som ett krav mot arbetsgivaren. Det kan vara en protest riktad mot ett inhemskt politiskt beslut eller mot ett beslut i ett annat land. En politisk strejk är en kortvarig men kraftfull demonstrationsåtgärd. Förutom att lägga ned arbetet under några timmar eller ett dygn, brukar man kombinera det med att samlas till en demonstration.
I en politisk strejk finns begränsningar i vilka som kan delta. Enligt lagen om offentlig anställning, LOA, är det inte tillåtet för anställda vid riksdagen och dess myndigheter, myndigheterna under regeringen, de allmänna försäkringskassorna, kommuner, landsting och kommunalförbund att delta i politiska stridsåtgärder. (Dessa kan alltså bara strejka på 8 mars om de formulerar stridsåtgärden som en facklig fråga med direkt anknytning till arbetsplatsen). I övrigt regleras inte politisk strejk i svensk lag.
Om ens jobbarkompisar gått ut i strejk har man rätt att ”stå neutral” – det vill säga man har rätten att inte behöva utföra det arbete som de strejkande egentligen skulle göra. Det är superviktigt att vara solidarisk med strejkande arbetskamrater och det är viktigt att vi syndikalister informerar våra jobbarkompisar om vad som gäller.

Fredsplikt

Den som är med i en fackförening som har ett giltigt kollektivavtal har fredsplikt. Det innebär att man inte kan strejka eller delta i blockad eller annan stridsåtgärd utan att bryta mot MBL (Medbestämmandelagen) och riskera ett skadestånd. Det betraktas då som ”vild strejk”. SAC:s medlemmar har inte fredsplikt och kan alltså lagligt gå ut i konflikt. En chef får inte bestraffa en anställd som gått ut i strejk.

Den som har fredsplikt och deltar i en strejk kan alltså dömas till skadestånd, men ska inte riskera sin anställning eller liknande. Hot om rapporter, varningar, uppsägning eller liknande, är fråga om olagliga trakass- erier.

Neutralitet

Strejkbryteri är bland det fulaste som finns. Det finns ingen lag mot strejkbryteri, men det finns heller ingen lag som tvingar någon att bli strejkbrytare. Den som är förhindrad att själv delta i en strejk eller blockad har rätt att stå neutral i konflikten. Denna neutralitetsrätt är lagskyddad i den statliga anställningsförordningen. Genom rättstillämpningen gäller detta även för dem som inte är statligt anställda. Så här står det i §14:

 ”En arbetstagare är inte skyldig att utföra arbete som är föremål för en lockout eller för en tillåten strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd eller för en lovlig blockad. Den som står utanför arbetskonflikten skall dock fullgöra sina vanliga arbetsuppgifter...”.

Även den som har fredsplikt har alltså rätt att vara neutral. Det innebär att man har rätt att neka att göra allt jobb som de strejkande skulle ha gjort, och att man enbart utför sina egna ordinarie arbetsuppgifter. Självklart kan det bli fråga om skilda åsikter om vad som är ”ordinarie arbete” och vad som är ”smittat”, blockerat, arbete. Har du och din arbetsköpare olika åsikter, begär en skriftlig order att utföra det omdiskuterade arbetet. Vill arbetsköparen inte göra det, är hens tolkning inte trovärdig.

Övertid

I samband med arbetskonflikter vill arbetsköparen ofta att man jobbar övertid. Att jobba övertid i en sådan situation innebär att hjälpa arbetsköparen att sabotera fackföreningens stridsåtgärd. Arbeta inte övertid i en sådan situation. Om arbetsköparen kräver övertid av dig, kräv en skriftlig arbetsorder med angivet antal timmar och arbetsuppgifter. Vill inte arbetsköparen göra det, är hen inte trovärdig. Finns det ingen skriftlig order, kan du över huvud taget inte vara säker på att få betalt och du är inte skyldig att arbeta under sådana förhållanden.

För information och kontinuerliga uppdateringar – följ oss på sociala medier. För frågor som rör 8-marsstrejken, kontakta 8mars@sac.se

 

Upp till kvinnokamp, upp till kvinnostrejk!

8-marsgruppen & SAC:s Centralkommitté

International Women’s Day means national Women’s Strike!

Soon it’s March 8, and like women in many other countries, we will go on strike! All women who are members of the SAC and working in the private sector are covered by the central strike notice served by the SAC, meaning that there will be a 24 hour national political strike. The reason for gearing up for industrial action is that we’ve had enough! Enough of the undervaluation of the work of women in our industries; enough of the reactionary forces threatening our rights; enough of women being subjected to domestic violence, as well as in society at large! This is when we reclaim March 8, originally founded by the labor movement – never a day for “showing a little extra appreciation”, always a day of celebration the same rights as those taken for granted by men.

Thus, the SAC is serving a notice of a 24 hour political strike, on March 8 2017, from 00:00-24:00, covering all women employed in the private sector – meaning public servants are lamentably exempted (the reasons for this are laid out under the ”Political Strike” heading). Remember, if your co-workers are striking but you are unable to participate, you have the absolute right to remain neutral – no one can force you to take care of leftover work caused by a strike. Read the headings of “Obligation of Industrial Peace” and “Neutrality” to learn more about your options for maintaining neutrality.

The decision to serve industrial strike notices on the national level was taken by the members of the SAC on its 2015 congress. The primary purpose of the strike notice draw attention to an important issue – we are raising our voices, creating debate, and doing some necessary stirring of the pots. Secondly, serving a national strike notice also means that even those who haven’t had much experience going into industrial action will be able to feel more confident in doing so. As branch autonomy and membership democracy are central to the SAC, it is hard to arrive at any sort of estimation of how disruptive the strike will end up being – the decision to take action is left to every local federation (LS), syndicate, workplace section, and, of course,  every individual member too. This is not disadvantageous, however, because no matter what the outcome, we will have shown that International Women’s Day is not just any other day, and we will bring out experiences with us into future struggles.Complementary ActivismIf you are not allowed to participate or prefer other expressions of resistance, there are naturally lots of different things to do to support the strike. These are just a few examples:

 • Make sure there are informational leaflets or fliers in your workplace.
 •  Wear a badge or clothes with designs supporting the strike. 
 • Share syndicalist posts with your social media networks.
 • Hand out leaflets and put up stickers. 
 • Organize a syndicalist workshop or talk on the subject of feminism in the workplace. 
 • Organize a protest meeting or demonstration. 
 • Support the local women’s shelter by organizing a petition or solidarity party. 
 • Send letters to the editor of your local newspapers

About Political Strikes in Sweden

When workers go on strike on issues that are not specifically workplace-related, these are considered as political strikes. In other words, these are strikes that aren’t presenting the employer at a workplace with a set of specific demands for them to meet, but to protest, for instance, a political decision in your or some other country. The political strike is a controlled burst of working class power, with the downing of tools often combined with demonstrations and other forms of protest.However, not everyone is allowed to participate in political strikes. The Public Employment Act contains stipulations banning such strikes for employees of the Swedish Parliament and its authorities, Governmental authorities, public insurance agencies, municipalities, county councils, and municipal associations. (That is, these workers will only be able to participate in the Women’s strike if they connect the industrial action to practical workplace issues when serving their strike notice.) Aside from these, Swedish law does not stipulate any further limitations on the right to participate in political strikes.Remember that you have the absolute right to ”remain neutral” if you fellow workers go on strike – this means that the law is on your side when you refuse to carry out the tasks that your co-workers would have carried out if they weren’t on strike. It is extremely important to show solidarity with striking co-workers, and it is our duty as syndicalists to make sure our workmates have understood that they cannot be forced to do something they don’t want to do here.

Obligation of Industrial Peace

If you are a member of a Swedish labor union that has signed a collective bargaining agreement (CBA), you are automatically bound by an obligation to maintain industrial peace. In other words, if you go on strike – or participate in any other industrial actions, such as bans on working overtime – you are also in breach of the Co-determination Act (MBL) and therefore liable for damages. These type of strikes are also known as “wildcat strikes”. Since very few of the local federations, syndicates and sections that belong to the SAC have signed CBAs, this means that we strike legally, and are also covered by legal protections against bosses threatening to penalize employees organized in the SAC.Moreover, while participants in wildcats are liable for damages, retaliatory firings and similar actions are not allowed. It is important to realize that if your boss threatens you with writing reports, warning notices, or giving you the sack, he or she is engaging in illegal harassment. 

Neutrality

Scabbing is one of the most disgusting activities known to man. Unfortunately, there’s nothing in the Swedish law against strikebreakers – but on the other hand, there are no laws forcing you to become one either! Even if you are unable to participate in a strike or blockades, you still have the right to enter the conflict as a neutral party. This absolute right to neutrality is upheld by the Swedish state through the Employment Ordinance, which also extends to workers in the private sector (see §14). Thus, even workers bound by the obligation to maintain industrial peace can show their support by remaining neutral. As such, you are entitled to refuse all work that would have been carried out by strikers, and may continue going about your usual tasks. Of course, not everyone will have the same idea about what tasks belong to the category of “ordinary work” and “infected work” – that is, work you are under no obligation to carry out. If your employer refuses to come to an agreement with you, never carry it any work without first having requested a written order work order, which your boss then has to provide you with. If your boss refuses to do this, then his or her interpretation of the situation will carry little weight later.

Overtime

During strikes overtime order are not unusual. However, if you work overtime in a strike situation, you will in fact be taking part in the boss’s efforts to sabotage the union by undermining the strike. In this context there is only one thing to do, and that is refusing to work overtime. If your employer refuses to back down in this context, you have the right to demand a written work order, exactly specifying the exactly the amount of hours and tasks. Should the boss refuse to do this, there is no credibility to his or her demands – as long as there is no written work order there is no way for you to make sure that you will actually get paid for your work, and consequently not under any obligation to carry out any work. 

For more information and continuous updates – follow our accounts on social media. If you have any questions regarding the Women’s Strike, e-mail the national strike committee at 8mars@sac.se

Forwards the women struggle, forwards the women’s strike!

The SAC March 8 Committee and the SAC Central Committe