45 000 TILL BRUNNSPROJEKT I BANGLADESH

Pers insamling skapar konkret förändring, både för lokalbefolkningens levnadsförhållanden och samhällsstrukturer. 

Per Erixon, medlem i SAC:s Internationella kommitté är nyss hemkommen från Bangladesh. I området Satkhira, i de sydvästra delarna av Bangladesh, kommer organisationerna för de jordlösa att påbörja arbetet med att installera fyra pumpar för rent dricksvatten under mars månad. Ytterligare en pump kommer att installeras på ett område som ockuperats av adivasis, ursprungsbefolkningen i landet, i de nordvästra delarna, i distriktet Rajshahi. Detta är resultatet av den insamling Per drivit som under knappt två års tid inbringat drygt 45 000 kronor. 

Efter Pers senaste resa i Bangladesh, nu i februari 2016, bestämde han sig för att fortsätta insamlingen. De enskilda behoven är naturligtvis enorma, men de här projekten fyller dessutom en dubbel funktion: förutom att bidra till en direkt förbättring av levnadsförhållandena för hundratals människor, stärker de också organisationerna för de jordlösa i deras arbete för att förändra samhällets strukturer

2014 släppte Per en reportagebok om sina många resor i landet på SAC:s bokförlag Federativs Förlag