Jag vill strejka!

Du som är SAC-medlem och kvinna eller icke-binär och formellt vill bli uttagen i strejk den 8 mars måste kontakta din lokala samorganisation. Det är nämligen din LS/Syndikat/Sektion som ska varsla dig så det är viktigt att du meddelar dem i god tid att du vill strejka. Tänk på att de måste hinna besluta om att varsla dig så att varslet är din arbetsköpare tillhanda senast klockan 24:00 den 26:e februari.

Du måste alltså ta kontakt med din LS/syndikat/sektion och få klartecken från dem innan du går ut i strejk. Om du är osäker på vilken LS du är med i: ring sekretariatet på 08-522 45 630 (måndag-torsdag kl 13.00 - 15.00). Eller mejla oss på info@sac.se

Även du som är manlig SAC-medlem, eller inte SAC-medlem alls, kan delta i strejken på andra sätt. Även om du inte kan varslas kan du ändå lägga ner ditt arbete på ett kreativt sätt, genom att till exempel maska, sjukskriva dig, ”vabba” eller helt enkelt gå tidigt. Du som vill stötta strejken på sådana sätt behöver inte meddela någon eller bli varslad - det är bara att prata sig samman med arbetskamraterna och göra det! Alla, oavsett om de tänker delta i strejken på något sätt eller inte, kan prata med arbetskamraterna om strejkens syfte och dela ut material.  Kontakta din LS om du vill ha material, knappar eller flygblad. Du hittar din närmsta LS här. Hjälp oss gärna att sprida ordet om strejken också. Dela våra inlägg på Facebook och Twitter och använd vår hashtag #kvinnostrejk!