Info om grundersättningen vid arbetslöshet

Grundersättning vid arbetslöshet
Information till alla som inte är medlemmar i en
a-kassa och nu blir arbetslösa. Det finns en grundförsäkring vid
arbetslöshet som gäller alla. Ersättning från grundförsäkringen betalas
ut med högst 365 kronor per dag. För att få grundersättning måste man
vara medlem i en a-kassa eller höra av sig till statliga ALFA-kassan.
Man måste också uppfylla följande villkor:

English
Spanish

Grundvillkor
För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du uppfylla ett
arbetskrav och vissa grundvillkor. Grundvillkoren innebär att du måste:

- vara arbetsför och kunna och vilja ta ett arbete på minst tre timmar
varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan

- vara anmäld som arbetslös och arbetssökande hos den offent­liga
Arbetsförmedlingen och i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.
Du ska också upprätta en handlingsplan tillsammans med

Arbetsförmedlingen.
Det är viktigt att du själv är aktiv när det gäller att söka arbete.
Varje månad ska du lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen
där du redovisar vad du har gjort för att ta dig ur arbetslösheten.

Krav på arbete – Arbetsvillkor
Arbetsvillkoret innebär att du under tolvmånadersperioden direkt före
arbetslöshetens inträde måste ha förvärvsarbetat i sex kalender­månader
med minst 80 timmars arbete i varje månad. Om du inte uppfyller detta,
krävs det att du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande
period av sex kalendermånader. Minst 50 tim­mars arbete i varje månad
krävs. Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller
med arbete i eget företag.