Lina Billberg får Civilkuragepriset år 2005

Civilkuragepriset till minne av syndikalisten Björn Söderberg, går i år till Lina Billberg, personlig assistent och tidigare anställd av företaget Sydassistans i Malmö.

 SAC:s arbetsutskotts motivering:

”Lina Billberg får priset för att hon personligen och genom sin fackliga organisation tagit strid mot sexuella trakasserier och andra brister i den såväl fysiska som psykiska arbetsmiljön på sin arbetsplats. Trots att hon som personlig assistent varit i en utsatt och otrygg anställningssituation har hon agerat mot rådande orättvisor och diskriminering och därmed visat prov på det civilkurage som krävs för att skapa en god och jämställd arbetsmiljö för alla lönearbetare.”

Presentation av Lina Billberg:

Lina Billberg har varit anställd vid företaget Sydassistans i Malmö sedan januari 1999. Som personlig assistent i en familj utsattes hon för sexuella trakasserier. Hon upplevde även en dålig arbetsmiljö i övrigt och kände sig kränkt och utsatt i sin arbetssituation. Trots att hon uppmärksammade arbetsgivaren Sydassistans på den dåliga arbetsmiljön, gjordes ingenting för att förbättra hennes situation. När hon tog hjälp av sin fackliga organisation, den syndikalistiska driftsektionen vid Sydassistans, omplacerades hon slutligen till en annan brukare. Denne låg för döden och avled efter en vecka, vilket ledde till att Lina Billberg inte längre hade någon arbetsplats att gå till. På grund av personliga assistenters svaga anställningsskydd – att anställningen kopplas till brukarens behov - innebar det att hon blev av med arbetet.

Lina Billberg är 26 år, mamma till två barn och bor i Malmö.

Pressmeddelande 2005-09-30

Lina Billberg fick Civilkuragepriset

Lina Billberg, personlig assistent från Malmö, tilldelas SAC:s Civilkuragepris till minne av Björn Söderberg. Lina Billberg får priset för att hon visat civilkurage genom att ta strid mot sexuella trakasserier och en i övrigt dålig arbetsmiljö på sin tidigare arbetsplats vid företaget Sydassistans i Malmö.

- Personliga assistenter har ett svagt anställningsskydd och en utsatt situation som arbetare, säger Lars Hammarberg, SAC:s generalsekreterare. SAC vill med denna utmärkelse uppmärksamma personliga assistenters utsatthet i sin arbetssituation och det faktum att säkert fler tvingas arbeta under kränkande villkor.

SAC:s arbetsutskott, AU, motiverar utmärkelsen med att Lina Billberg "personligen och genom sin fackliga organisation tagit strid mot sexuella trakasserier och andra brister i den såväl fysiska som psykiska arbetsmiljön på sin arbetsplats" och att hon därigenom "visat prov på det civilkurage som krävs för att skapa en god och jämställd arbetsmiljö för alla lönearbetare".

Lina Billberg är 26 år, har två barn och bor i Malmö. Priset delas ut vid en kort ceremoni på Kafé 113 50, Sveavägen 98, i Stockholm kl 20.00 på onsdagskvällen.