Anita Noorai Aggarwal tilldelas Civilkuragepriset 2004

Årets Civilkuragepris går till Anita Noorai Aggarwal. Hon får priset för sin envisa och modiga kamp på städföretaget Accent.

Företaget har gjort sig känt för att systematiskt utnyttja papperslösa arbetare (asylsökande, personer med tillfälligt arbetstillstånd med flera) för att arbeta under lagvidriga, fysiskt krävande och kränkande förhållanden.
Accent har kunder som TV4, Aftonbladet, Föreningssparbanken, Handelsbanken, SPP, Hewlett Packard och Svenskt Näringsliv.

Anita Noorai bestämde sig för att göra något åt de usla förhållandena på företaget, och gick med i Stockholms LS av SAC.

Som en konsekvens förlängdes inte hennes anställning av företaget. Sedvanliga förhandlingar startades, men Anita nöjde sig inte med det. Tillsammans med ”arbetsgruppen för papperslösa arbetare” i Stockholms LS arrangerade hon ett möte för alla sina arbetskamrater. Mötet blev en lyckad början på den fackliga kampen, trots att bara de med fasta anställningar vågade sig dit – och det är det få som har på Accent!

Anita Noorai är kanske inte urtypen av arbetare enligt den arketyp vi alltför ofta tänker oss. Hon är en ung indisk kvinna utan papper som bestämt sig för att kämpa. Det gör henne till värdig mottagare av årets civilkuragepris.

SAC:s arbetsutskott

Pressmeddelande 2004-10-12

Asylsökande tog fajten – får civilkuragepris!

Den tjugoåriga Anita Noorai Aggarwal från Indien tog strid mot städföretaget Accent som gjort sig känt för systematiskt utnyttjande av migrerad, ”papperslös” arbetskraft. Därför tilldelas hon 2004 års Civilkuragepris av Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC.

- Det krävs stort mod att som asylsökande slåss för sina rättigheter i ett nytt och främmande land. Anita Noorais livssituation och agerande manar alla fackligt aktiva i dagens Sverige till solidaritet och engagemang, kommenterar SAC:s Generalsekreterare Lars Hammarberg utmärkelsen.

Anita Noorai fann sig inte i situationen på Accent med falska vikariat, missbruk av visstidsanställningar, hotfulla arbetsledare och total frånvaro av information kring arbetsvillkoren. Hon organiserade sig fackligt i Stockholms LS av SAC. Som en konsekvens förnyades inte hennes anställning. Anita gav sig inte utan fortsatte kampen med fackliga informationsmöten och flygbladsutdelningar mot företaget.

Kampen fortsätter än idag.

- Vi måste alla hjälpa de som är nya i Sverige. De som inte vet vilka lagar som gäller och som är rädda att förlora sitt uppehållstillstånd, påpekar en allvarlig men över priset glatt överraskad Anita Noorai.

Ur SAC:s Arbetsutskotts motivering läser vi: ”Anita är kanske inte urtypen av arbetare enligt den arketyp vi alltför ofta tänker oss. Hon är en ung indisk kvinna utan papper som bestämt sig för att kämpa. Det gör henne till en värdig mottagare av årets civilkuragepris”.

Presentation av Anita Noorai Aggarwal

Anita Noorai Aggarwal är tjugo år och kommer ursprungligen från Kashmir i Indien. Hon lämnade Indien efter att båda hennes föräldrar dödats av terrorister. Anita menar att det är omöjligt att leva som ensam kvinna i Indien. Hon har bott i Sverige i två år och är asylsökande.

I november förra året fick hon ett städjobb på Accent. Ett företag som bland annat har TV 4, Aftonbladet, Handelsbanken och Svenskt Näringsliv som sina kunder. Arbetet var hårt. Hon anställdes på vikariat, månad för månad, och utlovades fortsatt anställning över sommaren detta år. Vikariatet visade sig sedan vara falskt, ingen kunde säga för vem hon vikarierade. Efter att ha jobbat utan ledighet i fem månader, med nöjda kunder, talar hennes arbetsledare om för henne att hennes ”teamledare” hade klagat på henne och att hon inte skulle få arbeta vidare.

Samma teamledare som tidigare hade blivit upprörd när Anita Noorai valt att gå med i Stockholms LS av SAC, och försökt få henne att gå med i hennes fackförening.
Anita Noorai gav sig inte utan organiserade tillsammans med Stockholms LS Papperslösa-grupp informationsmöten för de anställda vid Accent och flygbladsutdelningar mot företaget.
Stockholms LS av SAC:s Papperslösa-grupp arbetar med att organisera alla de som inte har permanenta uppehållstillstånd i Sverige. En ökande grupp på svensk arbetsmarknad som lätt glöms bort eller ses som ett problem från offentligt håll, eller som en grupp att utnyttja av skrupelfria företagare.

Stockholms LS Papperslösa-grupp

Läs intervjun i tidningen Arbetaren: Civilkuragepris till stridbar asylsökande

Civilkuragepriset
Civilkuragepriset instiftades efter mordet den 12 oktober 1999 på den fackligt aktiva syndikalisten Björn Söderberg och har delats ut tre gånger. År 2000 gick priset till Amanuel Asmelash för hans fackliga arbete mot rasistisk diskriminering på städföretaget Partena Clean, 2001 till gymnasieeleven Fredrik Petterson för hans agerande mot nazism i skolan och 2002 gick ett uppmärksammat pris till brevbärare i Mölndal som vägrade att dela ut valmaterial för Nationaldemokraterna.

Sveriges Arbetares Centralorganisation
Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC, bildades 1910 av arbetare som var missnöjda med LO:s centralisering och koppling till SAP.
SAC organiserar alla arbetare oavsett yrke för att betona att alla lönearbetare har gemensamma intressen. SAC representerar en frihetligt socialistisk arbetarrörelse som inte nöjer sig med de fackliga dagskraven utan också kämpar för en radikal samhällsförändring med ett verkligt demokratiskt samhälle, där företagen ägs av alla och förvaltas av de arbetande, som mål.
Geografiskt består SAC av Lokala Samorganisationer, LS, som fyller funktionen som lokala avdelningar för alla medlemmar på orten.
Branschorgan finns i form av arbetsplatssektioner och syndikat som på en nationell nivå bildar branschvisa federationer.
SAC är en medlemsstyrd och verkligt demokratisk facklig organisation. Besluten tas av de berörda medlemmarna i sektionen, syndikatet, LS eller på SAC:s kongress. Till skillnad mot andra fackliga organisationer har SAC lokal strejkrätt. Det finns inte någon förbundsstyrelse som bestämmer över medlemmarnas huvuden.

SAC-syndikalisterna
Sveriges arbetares Centralorganisation