Amanuel Asmelash tilldelas Civilkuragepriset år 2000

SAC-Syndikalisterna har beslutat att utdela första Civilkuragepriset ur Björn Söderbergs minnesfond till Amanuel Asmelash. Fonden syftar till att uppmärksamma och uppmuntra individers mod och civilkurage. Priset delas varje år ut till en person som på arbetsplatsen visat personligt mod och civilkurage i motståndet mot orättvisor och missförhållanden.

Amanuel är anställd av Partena Clean, tjänsteföretag i städbranschen. Under 90-talet har han vid olika tillfällen försökt förbättra sin arbetssituation genom fackligt arbete. Amanuel Asmelash agerade fackligt när han inte fått en eftertraktad tjänst på grund av sin hudfärg. Detta eftersom arbetsköparen, Partena Clean, tyckte att relationen till en kund, Svenska Filminstitutet, var viktigare än att en av kundens anställda har rasistiska åsikter. Svenska Filminstitutet ville inte ha några svarta på arbetsplatsen och Partena Clean valde att tillmötesgå detta.

I en intervju i tidningen Arbetaren säger en VD från ett annat städföretag att rasistiska krav från kunden är vanliga. Han bedömer att hela 30 % av kunderna har synpunkter på de anställdas etniska bakgrund.

Amanuel har kämpat fackligt för att förbättra sina egna och sina arbetskamraters arbetsvillkor som städare på Partena Clean. Alla som har varit huvudperson i en facklig konflikt vet hur påfrestande det kan vara – det kan röra sig om ett oerhört mentalt tryck från omgivningen, inte minst från arbetsledningen.

Amanuel visade ett stort civilkurage då han gick till pressen med sin historia som han delar med många arbetskamrater i städbranschen. Det ledde till att den milt uttryckt röriga städbranschen fick sig en välbehövlig skärskådan i media. Amanuel Asmelash har visat personligt mod både för sin egen sak, men också för alla de arbetare med olika etniska tillhörigheter som sliter hårt för brödfödan som städare i olika uthyrningsföretag. I denna bransch där arbetarnas organisering i fackföreningar försvåras av att arbetsgivarna och uppdragsgivarna skyller ifrån sitt ansvar på varandra.

Hannele Peltonen, SAC:s Organisationssekreterare

Intervju med Amanuel Asmelash ut tidningen Arbetaren

Presskonferens och prisceremoni

SAC-Syndikalisterna delar för första gången ut Civilkuragepriset, till Björn Söderbergs minne. Den ekonomiska grundplåten i detta pris utgörs av Björn Söderbergfonden. SAC inrättade fonden på uppmaning av många privatpersoner, fackföreningar och organisationer som ville skänka ett bidrag.

SAC hälsar press och allmänhet välkomna till utdelningen torsdagen den 12:e oktober klockan 19.00, Kafé 44, Tjärhovsgatan 46, Stockholm.

Presskonferens med pristagaren Amanuel Asmelash och SAC:s organisations sekreterare Hannele Peltonen arrangeras på onsdagen den 11/10 kl 10.00 på SAC, Sveavägen 98, 3 tr.