Vet du om att du kan kräva en bättre arbetsmiljö?

Stress? Buller? Underbemanning? Säkerhetsbrister? Bristfällig utrustning? Dåliga arbetslokaler? Kallt? Varmt? Dålig luft?

Illustration visar arbetare i olika branscher

Alla medlemmar i LS av SAC Syndikalisterna har ett eget skyddsombud att vända sig till.

Vi verkar för att alla som arbetar – oavsett arbetsplatsens storlek – ska kunna ha en trygg och säker arbetsplats. Ingen ska behöva drabbas av olycksfall eller sjukdom på grund av dålig arbetsmiljö. Alla som jobbar ska också ha möjlighet till inflytande och utveckling i arbetet. Arbetsmiljön innefattar inte bara den fysiska säkerheten utan även den organisatoriska. Ingen anställd ska behöva drabbas av nedsättande behandling, kränkningar eller mobbing. Det är arbetsköparnas ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö och det är vår uppgift som fackförening att kämpa för att de tar det ansvaret.

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Rådande lagstiftning hänvisar till ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med arbetsmiljöplaner och skyddsombud, men det saknas idag helt på många arbetsplatser. Detta ökar behovet av nya fackliga verktyg för arbetsmiljöarbete och är en bidragande orsak till att vi nu genomför en utbildningssatsning för regionala skyddsombud.

Skyddsombudsmärke
LOKALA SKYDDSOMBUD

Ett skyddsombud företräder arbetarna på en arbetsplats i frågor som rör arbetsmiljön. Det innebär att man verkar för en bra arbetsmiljö, fysisk, social och organisatorisk, utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). I SAC finns ett femtiotal lokala skyddsombud. Lär dig mer här!

Märke för regionalt skyddsombud
REGIONALA SKYDDSOMBUD

På många små arbetsplatser saknas det skyddsombud. Då kan de anställda istället vända sig till ett regionalt skyddsombud som utses av det lokala facket. Samma sak gäller på stora arbetsplatser där det kanske finns lokala skyddsombud, men saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom en så kallad skyddskommitté. I SAC finns två regionala skyddsombud. Läs mer om här!